Förvaltningschef till kultur- och fritidsförvaltningen

Om arbetsplatsen

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun har valt att lyfta fram kultur och fritidsfrågorna genom att samla dessa verksamheter i en gemensam nämnd och förvaltning. Vi söker därför en förvaltningschef som vill anta utmaningen att leda och utveckla den nybildade Kultur- och fritidsförvaltningen in i framtiden?

Arbetsuppgifter

Som förvaltningschef blir det din uppgift att skapa bästa möjliga förutsättningar för ledning och utveckling av den nya förvaltningens verksamheter. Ditt uppdrag spänner över ett brett fält och innebär ett starkt fokus på att verka i en dynamisk miljö där ledarskapet står i fokus. Vi vill att du leder och samverkar utifrån politiska beslut och har ett utvecklande ledarskap där såväl analytisk överblick som förmågan att samarbeta och att sätta fötter på strategierna blir viktiga framgångsfaktorer. Digital transformation, innovativa arbetssätt och hållbarhet är viktiga perspektiv för utvecklingskraften i verksamheten och även i ditt uppdrag. Som förvaltningschef är du direkt underställd kommundirektören och ingår i den kommunövergripande ledningsgruppen där du förväntas ta en aktiv del i kommunledningen och det kommunövergripande arbetet. Som förvaltningschef har du det övergripande ansvaret för att leda och skapa leveranser utifrån de politiska besluten på både nämnds och kommunövergripande nivå. Respektive verksamhet i den egna förvaltningen leds av en utvecklingsdriven, sakkunnig chef och tillsammans med förvaltningschefen bildar dessa förvaltningens ledningsgrupp.

Din profil

Vi söker dig med en akademisk examen som har skapat goda resultat i rollen som förvaltningschef eller motsvarande nivå inom offentlig sektor och politiskt styrd verksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av verksamhetsområdet. Du har mycket goda språkkunskaper i såväl svenska som engelska.

Vi tror att du är en skicklig strateg med förmågan att skapa en gemensam bild av vägen framåt och inspirerar och utvecklar de människor du möter på resan. Du kan med såväl helhetssyn, kommunikativ förmåga och struktur se till att beslut, planer och initiativ genomförs och att medarbetarna ges stort ansvar utifrån sina uppdrag. Du har en god förmåga att bygga förtroendefulla relationer vilket skapar naturliga och fruktbara samarbeten i olika sammanhang.

Övrigt

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare. Hos oss är heltid en rättighet. Det innebär att alla medarbetare som anställs hos oss tillsvidare har rätt till heltid och deltidsarbete är en möjlighet om det fungerar för verksamheten. Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.

Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Observera att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit. Vi ber dig därför söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

All försäljning i samband med rekryteringsprocessen undanbedes vänligen.

Läs mer

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum: 2022-09-28
Referensnummer: 22-381
Ansök

Anställningsvillkor

Tjänsteort: Ystad
Antal tjänster: 1

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2022-11-01

Eller enligt överenskommelse.

Tidsbegränsning:

Varaktighet:

Arbetstid:

Schema:

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Lön & förmåner

Lön: Månadslön

Ersättning:

Förmåner:

Kontaktpersoner

A