Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt

Om arbetsplatsen

Ystad rymmer både vacker medeltida stadskärna, spännande stadsutvecklingsprojekt samt böljande natur- och kulturlandskap med stark tillväxt som en av Skånes regionala kärnor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens stadsbyggande inklusive planering och exploatering. Förvaltningen ansvarar även för skötseln av stadens offentliga rum, gator, parker och stränder, trafiksystem, renhållning och vattenhantering samt byggande och drift av offentliga fastigheter. Dessutom förser förvaltningen skolbarn och äldre med måltider. På förvaltningen arbetar drygt 300 medarbetare för att tillsammans göra Ystad till en bra stad att bo, verka och leva i.

Stadsbyggnadsavdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för strategiskt arbete inom översiktsplanering, naturvård, kulturmiljöer, miljö och klimat. I avdelningen ingår även detaljplanering, bygglov och GIS, samt kart och mätningsverksamhet. Avdelningen har totalt cirka 30 medarbetare fördelade på tre enheter samt en strategisk grupp. Avdelningen sitter ett stenkast från Ystads myllrande gågata och i närhet till tågstation med goda kopplingar till Malmö och resten av Skåne.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en avdelningschef som tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp och med avdelningens enhetschefer kan ansvara för och utveckla Ystads verksamheten inom stadsbyggande och strategisk utveckling.

I dina arbetsuppgifter ingår att • Vara direkt chef över tre enhetschefer och en strategisk tremannagrupp inom avdelningen • Ansvara för kommunens översiktsplanering, gestaltade stadsbyggande och arkitekturpolitik • Ansvara för budgetplanering, målstyrning och resursfördelning • Säkra goda kundrelationer med de aktörer som vill utveckla Ystad • Ansvara för avdelningens verksamhetsutveckling • Ansvara för systematiskt arbetsmiljöarbete • Ansvara för och stötta avdelningens utvecklingsprojekt, planering, och byggprocesser • Stötta avdelningens enhetschefer i ledarskapsfrågor • Kvalitetssäkra och presentera avdelningens ärenden inför samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden, samt för kommunstyrelsen.

Tjänsten omfattar idag tillika kommunens funktion som stadsarkitekt. Som stadsarkitekt möter du byggaktörer, medborgare och politiker och driver såväl förtroendefull dialog som aktiv utveckling inom gestaltad livsmiljö och gällande kommunens arkitekturpolitik. Stadsarkitektrollen innebär även att vara ansvarig gentemot kommunstyrelsen för kommunens översiktsplanering. Beroende på din fallenhet kan tonvikten på stadsarkitektrollen komma att omdefinieras.

Du kommer att svara direkt till förvaltningschefen och ingå i förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med tre andra avdelningschefer, HR-stöd och ekonomer. I Ystads kommun tillämpar vi utvecklande ledarskap, och du kommer att få utbildning inom UL-metodiken.

Du kommer att prövas för säkerhetsklassning och tjänstens tillsättning är beroende av att du passerar denna.

Din profil

Vi vill att du som söker har:

• Högskoleutbildning inom arkitektur eller fysisk planering eller motsvarande som vi finner likvärdigt • Ledarförmåga att verka enande och lyhört och inspirerande lyfter dina medarbetare. • Lätt för att skapa förtroendefulla kontakter och att du sprider arbetsglädje genom din person och genom att du brinner för stadsbyggande • Samarbetsförmåga och eftersträvar service och att söka lösningar i samförstånd med såväl kommunens verksamheter som med andra aktörer • Kommunikativ förmåga, i båda tal och skrift • Visioner gällande hållbar utveckling och hur god gestaltad livsmiljö skapas • Initiativförmåga, är kreativ och strukturerad med förmåga att fatta beslut • Genuint intresse av relevant lagstiftning

Övrigt

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare. Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.

Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Observera att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit. Vi ber dig därför söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

All försäljning i samband med rekryteringsprocessen undanbedes vänligen.

Läs mer

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum: 2022-12-23
Referensnummer: 22-438
Ansök

Anställningsvillkor

Tjänsteort: Ystad
Antal tjänster: 1

1

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2023-02-01

Tillträde i dialog med arbetsgivaren, under våren 2023

Tidsbegränsning:

Varaktighet:

Arbetstid: Dagtid

Schema:

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Vi värdesätter att du är: • Mångårigt erfaren av ledande chefsposition inom politiskt styrda organisationer • Brett orienterad inom fysisk planering, arkitektur och stadsbyggande samt strategisk samhällsplanering såsom regional utveckling, miljöhänsyn, kulturmiljö och klimatanpassning • Bekväm i lyhörd dialog med invånare och byggaktörer • Utvecklingsinriktad inom digital samhällsbyggnadsprocess • Väl förtrogen med målen i Agenda 2030 • Trygg med systematiskt arbetsmiljöarbete

Lön & förmåner

Lön: Månadslön

Ersättning:

Förmåner:

Kontaktpersoner

 • Sofia Öreberg
  Förvaltningschef
  0411-57 74 50
  0709-47 74 50
  sofia.oreberg@ystad.se
 • Facklig företrädare
  Eva Nygren
  Sveriges Arkitekter
  0411-57 72 36
A