Avtal med EU-kommission undertecknat

Projektet Swinoujscie-Ystad-länken är ett av de utvalda projekten i ett EU-initiativ som syftar till att investera nästan 700 miljoner euro i hållbar och innovativ transportnäring. I december 2018 undertecknades avtalet av företrädare för Europeiska kommissionen och Ystads kommun, som är projektets samordnare.

flygbild hamnen

Projektkonsortiet består av Ystad Hamn i Sverige tillsammans med Gaz System med dotterbolag Polskie LNG samt färjerederiet Polferries i Polen.

Projektet innebär en uppgradering av kapaciteten både på land och till sjöss, förbättring av miljöprestanda och möjliggörande av LNG-bunkring av fartygen i den maritima förbindelsen mellan de båda hamnarna Swinoujscie i Polen och Ystad i Sverige.

I Ystad hamn innebär projektet följande investeringar i infrastruktur och terminalfacilitet fram till slutet av 2021:

  • Två nya färjelägen för att kunna ta emot större färjor, inklusive ro-ro ramper, landbaserad elanslutning samt uppställningsytor
  • Muddring av hamnbassäng
  • Ny och förlängd vågbrytare samt tillskapande av nytt landområde för framtida verksamhet
  • Möjlighet för bunkring av LNG

Läs mer om projektet på Ystad Hamn och logistiks hemsida.

Publicerad 2019-01-11, Uppdaterad 2019-01-21