Dan Kjellsson går in som tillförordnad kommundirektör

Kommunstyrelsens ordförande har beslutat att Dan Kjellsson kommer att tjänstgöra som tillförordnad kommundirektör för Ystads kommun. Dan påbörjar uppdraget den 1 november 2023.

 

Efter att Randi Graungaard fick lämna uppdraget som kommundirektör den 12 oktober ska nu en rekryteringsprocess av ny kommundirektör inledas. Under rekryteringsperioden kommer Dan Kjellsson att gå in som tillförordnad kommundirektör.  

Dan Kjellsson är idag chef för social- och omsorgsförvaltningen. Han sitter också i kommunledningsgruppen, har varit tillförordnad kommundirektör vid ett tidigare tillfälle och är därmed väl insatt i kommunens arbete på ledningsnivå.  

– Dan är kompetent och har god erfarenhet, vilket är grunden för hans uppdrag som tillförordnad kommundirektör. Vi frågade Dan om han kunde tänka sig att ta uppdraget, och han har nu tackat ja, säger Paula Nilsson, kommunstyrelsens ordförande. 

– Jag är glad för förtroendet och tillträder rollen med tillförsikt. Jag tror på organisationen och vår samlade kompetens, och kommer att fortsätta stödja och utveckla koncernen och det arbete som redan bedrivs. Jag är säker på att det tar oss framåt tillsammans, tills en ny kommundirektör är på plats, säger Dan Kjellsson. 

Dan fortsätter sitt uppdrag som förvaltningschef, och kommer tillsammans med sin organisation att göra vissa tillfälliga förändringar internt, för att hantera båda uppdragen. 

 

 

 

 

 

Porträtt Dan Kjellsson. Foto: Ystads kommun / Gabriel Borgius

Publicerad 2023-10-25