Ett tack från Försvarsmakten

Efter att ha genomfört militärövningen Aurora 23 skickar nu Försvarsmakten ett tack till Ystadborna.


I brevet som är riktat till dig som bor i Ystad står det:

Skånska Gruppen i Militärregion Syd har med två hemvärnsbataljoner samt ett antal fristående enheter från Skåne, Värmland, Stockholm och Göteborg genomfört försvarsmaktsövning AURORA 23 i Ystad under perioden 23 april till 7 maj.

Övningarna har omfattat bland annat strid i bebyggelse, räddnings- och röjningsstyrka, hamnminering och inte minst kommunal samverkan, där fokus framförallt har varit att utveckla totalförsvarsplanering och samarbete mellan det militära försvaret, civila myndigheter och organisationer.

Skånska Gruppen vill speciellt tacka invånarna i Ystad för det tålamod och den förståelse ni visat för oss och den verksamhet vi genomfört. Vi uppskattar också all den positiva respons våra soldater fått under genomförandet av Aurora.

Tillsammans är vi starka!

 

Major Kim Wihlborg/Övningsledare
Kapten Conny Andersson/Övningsledare
Kapten Thomas Kristensson
Överste Thommy Göransson
Överstelöjtnant Karl-Johan Nyberg C SSK

Försvarsmaktens brev (öppnas som pdf-dokument i nytt fönster)

 

Övningsmomenten är nu över för Ystads del, även om Aurora 23 pågår fram till den 11 maj.

 

 

Publicerad 2023-05-08, Uppdaterad 2023-05-09