Konst på Källan - se filmerna

Ystads kommuns första konstnärliga gestaltning enligt den s k 1 %-regeln finns på den nya förskolan/skolan Källan. Ta del av konstnärernas tankar och idéer kring konstverken och hur de utformats speciellt för Källan.

De båda konstnärerna Rina Eide Løvaasen och Thale Vangen har skapat var sitt verk till Ystads nya förskola/skola Källan som invigdes i december 2020.

Viktiga delar i processen har varit att involvera elever tidigt samt att konsten ska bidra till trygghet och kreativitet både för elever, personal och besökare.

Arbetet har delvis skett i samarbete med, och med stöd av, Statens konstråd som driver utvecklingsprojekt för att inspirera utvecklingen av offentlig konst och sprida exempel på konstens betydelse för en god livsmiljö.

I dessa två filmer får vi möta konstnärerna Rina Eide Løvaasen och Thale Vangen som bjuder in oss i sina ateljéer och ger oss en inblick i arbetsprocessen med konstverken. 

1 %-modellen

Ystads kommun tillämpar 1%-regeln. Den innebär att 1% av budgeten för större om-och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. Konstverken är skapade speciellt till Källan i samband med att skolan byggdes och de är Ystads kommuns första konstnärliga gestaltningar som görs enligt 1 %-modellen.

 

 

Publicerad 2021-02-26