avfall.jpg

Kungörelse nya avfallsföreskrifter

Utställning av förslag till nya avfallsföreskrifter för Ystads kommun

Nya avfallsföreskrifter för Ystads kommun

Alla kommuner i Sverige ska ha föreskrifter som berättar hur hushållsavfallet ska hanteras. Avfallsföreskrifter beskriver till exempel hur ofta sopor ska hämtas, hur hushållen ska sortera, vilka sopor som hämtas fastighetsnära och vilka som ska lämnas på andra platser såsom återvinningscentral eller återvinningsstation.

Nuvarande avfallsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2020. Regeringen har under 2022 beslutat om lagändringar gällande hur hushållens bygg- och rivningsavfall ska hanteras, vilket innebär att avfallsföreskrifterna måste revideras för att anpassas till dessa lagändringar. Alla som bor och verkar i kommunen och påverkas av kommunens avfallsföreskrifter har rätt att lämna synpunkter på förslaget till nya avfallsföreskrifter innan kommunfullmäktige fattar beslut om att anta dem.

Samhällsbyggnadsnämnden i Ystads kommun har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter. Föreslagna handlingar avser ersätta gällande avfallsföreskrifter.

De föreslagna avfallsföreskrifterna kan laddas ner på www.ystad.se/avfall.

Utställning av förslaget

Utställning av förslaget till nya avfallsföreskrifter för Ystads kommun sker mellan 1 december 2022 – 13 januari 2023 på följande platser:

  • Stadsbiblioteket i Ystad, Surbrunnsvägen 12
  • Biblioteket i Svarte, Orgelgatan 1
  • Biblioteket i Löderup, Storgatan 2
  • Biblioteket i Köpingebro, Fredriksbergsvägen 4
  • Biblioteket i Glemmingebro, Medborgarhuset, Klockarevägen 2

Synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på förslaget till nya avfallsföreskrifter för Ystads kommun ska ha inkommit senast den 13 januari 2023.

Synpunkter lämnas skriftligen via något av nedanstående tillvägagångssätt. Både e-post och brev märks med namn och ”Synpunkter på förslag till nya avfallsföreskrifter”.

  • Via e-post till Ystads kommun, sam@ystad.se
  • Via post till Ystads kommun, Tekniska avdelningen, Koppargatan 7, 271 80 Ystad

 

Publicerad 2022-11-29, Uppdaterad 2023-01-25