Ny översiktsplan - ge oss dina synpunkter

Nu ställer vi ut förslaget på översiktsplanen och behöver dina synpunkter.

Kommunen Ystad 2030 berättar hur kommunen ska utvecklas och bevaras fram till år 2030 gällande bland annat bebyggelse, landsbygdsutveckling, hav och infrastruktur.

Kommunen Ystad 2030 presenterar översiktliga strategier för hela kommunen med undantag för staden Ystad och för tätorterna Köpingebro och Svarte. För dessa orter finns fördjupade översiktsplaner. Översiktsplanens strategier är samlade under fem sammanfattande begrepp: nära, identitet, möjligheter, boende och värden.

Utställningsperioden för översiktsplanen pågår mellan 19 oktober och 31 december. Under denna period finns förslaget tillgängligt för allmänheten att ta del av på följande platser:

Nya Rådhuset, Österportstorg 2 Ystad, måndag – torsdag kl. 8.00 – 16.30, fredag kl. 8.00 – 16.00

Stadsbyggnadsavdelningen, Tobaksgatan 11 Ystad, måndag – torsdag kl. 10 -12, kl. 13 – 15, fredag kl. 10 -12

Biblioteken i Ystad, Köpingebro, Glemmingebro, Löderups, Svarte samt Bokbussen. För bibliotekens öppettider och Bokbussens turlista gå in på biblioteksso.se

Synpunkter på översiktsplanen lämnas via funktionen ”Tyck till” i den digitala planen eller skickas med epost till sam@ystad.se. Synpunkter kan även lämnas skriftligt via brev till Samhällsbyggnad, Stadsbyggnad, 271 80 Ystad. Märk gärna e-posten och breven med ”Kommunen Ystad 2030”. 

Sista dag för att lämna dina synpunkter är den 31 december.

Mer information om översiktsplanen finns på: ystad.se/kommunen2030

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Stadsbyggnadsavdelningen sam@ystad.se, eller ringa Stadsbyggnadsavdelningens expedition, 0411-57 72 30.

 

 

Publicerad 2020-10-17, Uppdaterad 2020-10-19