Ny trafikstrategi för Ystads kommun

Kommunfullmäktige Ystads kommun har antagit en trafikstrategi för perioden 2019-2030. Arbetet med strategin påbörjades hösten 2017 och det är många i kommunen, både invånare och tjänstemän, som varit involverade i processen. 

Syftet med trafikstrategin är att beskriva vilket förhållningssätt som ska gälla för trafikrelaterade frågor och hur trafiksystemet i Ystads kommun behöver utformas för att utveckla kommunen i önskad riktning. Trafikstrategin tydliggör kommunens ambition och mål för transportsystemet samtidigt som den ger en samlad bild av nuläget och utmaningar framöver.

Ladda ner Trafikstrategi för Ystads kommun här.

framsida trafikstrategi

Publicerad 2019-08-05