Hedeskoga_AVC.JPG

Passersystem införs på Hedeskoga återvinningscentral

Den 4 december införs passersystem på Sysavs samtliga återvinningscentraler, inklusive i Hedeskoga. Systemet ska förbättra arbetsmiljön och ge en bättre statistik för besöken på återvinningscentralerna i regionen.


InpasseringskontrollSysav vill förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare och i detta syfte införs ett passersystem på återvinningscentralerna. Passersystemet ska öka tryggheten och göra det enklare att följa upp olika händelser på återvinningscentralerna.

Sysav kommer dessutom att samla in statistik som bland annat visar flödet på återvinningscentralerna och fördelning av besök över kommungränserna.

Det ska också bli enklare för företag att betala.

När införs passersystemet?

Det införs på alla Sysavs återvinningscentraler den 4:e december 2019.

Hur fungerar det?

Privatperson

Vid infart för du in ditt körkort i en automat, så går bommen upp.
Saknar du svenskt körkort? Beställ kundkort för privatpersoner på sysav.se, utan kostnad.

Företag

Beställ kundkort för företag, verksamheter och föreningar på sysav.se. Betalning sker mot faktura.
På sysav.se finns all information om passersystemet, inklusive filmer som visar hur det går till vid infart med det nya passersystemet.

 

Läs mer om återvinningscentralerna och det nya passersystemet på sysav.se.

 

 

 

 

 

Publicerad 2019-12-06, Uppdaterad 2020-01-08