Mobil_72dpi.jpg

Är ditt barn en penningmålvakt?

Det blir vanligare att kriminella vill rekrytera ungdomar och unga vuxna att tvätta pengar som kommer från brott. De unga luras, lockas eller tvingas att ta ut eller föra över pengar från sina konton som de själva fått överfört. Detta gör dem till penningmålvakter.

En penningmålvakt är en person som för över pengar som kommer från ett brott. Det gäller även om personen som utför överföringen inte är medveten om att handlingen är ett brott.

Den som agerar penningmålvakt riskerar att rekryteras till grov kriminell verksamhet. En person som för över pengar som kommer från ett brott kan bli återbetalningsskyldig för hela beloppet, även om personen bara fört över en mindre summa.

Vårdnadshavare kan bli återbetalningsskyldiga i sitt barns ställe vid ett penningtvättsbrott om barnet är omyndigt. Att agera penningmålvakt gynnar grov kriminell verksamhet, exempelvis skjutningar eller narkotikahandel.

 

Tänk på att:

  • Du som vårdnadshavare till en minderårig har möjlighet att ha insyn i ditt barns bankkonto. Då kan du se vad ditt barn gör med sina pengar och upptäcka avvikande transaktioner.
  • Visa intresse för vad ditt barn eller unga personer i din närhet gör på nätet.
  • Om du misstänker att pengar dykt upp på ditt barns konto som kan vara kopplad till penningtvätt kontakta banken och gör därefter en polisanmälan.

 

Vem är penningmålvakt?

En penningmålvakt är en person som tvättar pengar genom att upplåta sitt konto och hjälper till att flytta, ta ut eller föra över pengar som kommer från brottslig verksamhet. Penningtvätt är ett sätt att föra in pengar från ett brott i det finansiella systemet så att det ser ut att vara lagligt förtjänade pengar. Tvätten döljer pengarnas brottsliga ursprung.

 

Källa: Polisen

 

Publicerad 2019-01-15