Arbete med Skottlandsmodellen får Vinnova-stöd

​Ystads kommuns satsning på den så kallade Skottlandsmodellen har blivit beviljad ett bidrag från Vinnova på 300 000 kr.

- Vårt arbete med ”Hela barnet, hela dagen” och Skottlandsmodellen är ett av de projekt som efter extern och intern granskning av experter på social innovation anses ha stor potential att åstadkomma skillnad på riktigt. Det är jag väldigt stolt över, säger Dennis Hjelmström, skolchef på Ystads kommun. 

Bidraget är en del i Vinnovas satsning på att främja sociala innovationer med potential att spridas, skalas upp, komma till användning och därmed bidra till positiv samhällsutveckling.
 
- Det finns en arbetsgrupp med samlad kompetens från våra förvaltningar i Ystad samt från Region Skåne och Polisen som arbetar med ett långsiktigt perspektiv för tidiga samordnade insatser riktade till unga och deras familjer. Med hjälp av det här projektstödet kommer vi att kunna ytterligare utreda och finslipa viktiga beståndsdelar i den modell som vi vill ta fram, med särskild betoning på konkreta arbetsmaterial och professionella roller. Nu fortsätter arbetet med att föreslå en välanpassad modell och ändamålsenliga arbetssätt för Ystads kommun, med utgångspunkt i vår lokala kontext, säger Dennis Hjelmström.

Publicerad 2019-05-29