Omsättningen i centrum ökar

Mellan 2016 - 2017 ökade omsättningen i Ystads centrum med 2,9 procent. Det som ökar mest är konsumtion av mat och kafébesök men även hotellövernattningar.

Precis som på de flesta orter drevs tillväxten i stadskärnan på av en ökning inom hotell- och restaurangnäringen och annan service. Det visar rapporten Cityklimatet som WSP har gjort på uppdrag av Fastighetsägarna.

– Stadskärnan är oerhört betydelsefull både för våra invånare och turister. För en växande kommun som Ystad är det därför glädjande att centrum har en fortsatt positiv utveckling. Med nya butiker och nya restauranger på gång, får vi en stadskärna som lockar ännu fler besökare, säger Kent Mårtensson (s), kommunalråd i Ystads kommun.

Hotell- och restaurangnäringen ökade med 6,9 procent och annan service med 5, 5 procent. Detaljhandeln som står för den största omsättningen i stadskärnan ökade samtidigt med knappt 1,3 procent. Skillnaderna mellan detaljhandelns huvudbranscher var stora då dagligvaruhandeln ökade med nästan 7 procent samtidigt som sällanköpsvaruhandeln backade svagt. I en jämförelse mellan alla städer i undersökningen hamnade Ystad på en andraplats vad gäller ökningen inom dagligvaruhandeln.

– Ystad följer den nationella trenden. Det är dagligvaror, café och restaurang och annan service som driver omvandlingen i våra stadskärnor. Cirka 70 procent av de senaste fem årens tillväxt i stadskärnorna går att hänföra till konsumtion av just mat och cafébesök, säger Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd

Rapporten visar att de flesta stadskärnor i landet har en positiv utveckling. Stadskärnornas omsättning fortsätter att växa och alla branscher ökar förutom sällanköpsvaruhandeln. Ystad har en bra tillväxt i jämförelse med andra jämförbara städer under den senaste femårsperioden. Den totala omsättningen ökade med 11 procent mellan 2012 och 2017.

– Fastighetsägare, andra näringsidkare och politiker måste förhålla sig till förändringar i konsumtionssätt och konsumtionsmönster. Med den här rapporten visar vi hur utvecklingen ser ut över tid och det kan göra det lättare att ta strategiska beslut och fortsätta med utvecklingsarbetet i stadskärnan, säger Joakim Lindström, Fastighetsägarna Syd. 


Nationella trender

Tillväxt

Av rapporten Cityklimatet framgår att 46 av 63 undersökta stadskärnor i landet har haft en positiv ekonomisk utveckling under året.

Trenden är att stadskärnorna blir tätare, handel och service ökar till följd av ökad efterfrågan och arbetstillfällena i våra stadsdelar blir fler. Allra starkast är utvecklingen i små och medelstora städer.

Stadskärnornas omsättning fortsätter att växa och alla branscher ökar förutom sällanköpsvaruhandeln.


Konsumtionsbeteende

Dagligvaror, café och restaurang och annan service driver omvandlingen i stadskärnan. Verksamheter som klarar sig bäst i centrala lägen har ofta en mer ärendestyrd efterfrågan Den är ofta kopplad till bekvämlighet och njutning, men främst mat. Cirka 70 procent av de senaste fem årens tillväxt går att koppla till till dagligvaror och café- och restaurangbranschen.

Stadskärnor lever under hård konkurrens från externhandel och e-handel. E-handeln har en tillväxt på 15–16 procent per år och 66 procent av svenskarna handlar på nätet varje månad. Mest handlas böcker, elektronik, kläder och skor, De branscher som idag växer mest är de som befinner sig i introduktions- och tillväxtfaserna, till exempel leksaker, möbler och byggvaror. Även dagligvaruhandeln på nätet har under de senaste åren vuxit starkt.

Sällanköpsvaruhandels tillväxt har i allt större grad flyttat från den fysiska butiken till den digitala butiken. Men samtidigt suddas gränserna mellan e-handel och fysisk handel ut och olika försäljningskanaler stödjer varandra. Fler e-handlare har till exempel börjat öppna fysiska pop-up-butiker.

Fakta Cityklimatet

Cityklimatet är en årlig rapport från Fastighetsägarna som i siffror beskriver hur det går för handeln och hotell- och restaurangverksamheten i 60 svenska stadskärnor. Rapporten är framtagen i samarbete med analysföretaget WSP.

Rapporten bygger på att varje stadskärna geografiskt definieras och att uppgifter om all momspliktig omsättning inom de avgränsade områdena sammanställs.

Rapporten innehåller:

  • Konjunktur och trender
  • Utveckling över tid avseende antal butiker, omsättning och marknadsandel.
  • Nyckeltal: antal butiker, antal anställda, utveckling antal anställda, marknadsandel, omsättning och omsättningsutveckling det sista året.
  • Branscherna som ingår är dagligvaruhandel, sällanköpsvaruhandel, hotell, restaurang, hälso- och kroppsvård, kultur, reseverksamhet och annan kommersiell service.
  • E-handelns utveckling

Länk till rapporten.

Publicerad 2018-09-24