Trädsäkring nära järnväg

Vid kraftiga stormar riskerar tusentals hushåll och samhällskritiska funktioner bli strömlösa. Därför trädsäkrar Trafikverket viktig järnväg och nu har turen kommit till Ystad.

Till grund för arbetet finns en inventering och en plan för vilka träd som behöver beskäras och fällas.

- Vi har haft samråd med Trafikverket och tillsammans tittat på de bedömningar de gjort av hur snabbt träden växer och hur nära och om de lutar in mot järnvägen, till hur kronan ser ut och förändringar i rotsystem, säger Cecilia Persson, chef för parkenheten i Ystads kommun.

I vissa områden kommer ris och virke lämnas kvar och även så kallade trädruiner och högstubbar. Dessa lämnas eftersom de bidrar till en god livsmiljö för flera sorters svampar, insekter, lavar och djur.

- Men det är endast på de platser där det inte förfular eller minskar rekreationsvärden och framkomlighet säger Cecilia Persson.

Områden som berörs

Trädsäkring Svarte

Trädsäkring västra Ystad

trädsäkring östra

Bakgrund och fakta om trädsäkring

Idag går ca 300 mil av Sveriges järnväg genom detaljplanelagt område. På dessa platser finns ofta stora, gamla solitära träd eller häckar som står så nära järnvägen att de skulle kunna innebära ett hot mot järnvägens säkerhet om de välte eller tappade grenar. Det är därför viktigt att kunna identifiera vilka av dessa som är riskträd och ta hand om dem på lämpligt sätt så att man kan undvika att de blir en fara.

Ibland räcker det att man gör en beskärningsinsats i träden eller häcken. I vissa fall kan det dock vara tvunget att man tar bort trädet eller häcken helt, eftersom en beskärningsinsats i sådana fall skulle innebära ett så stort ingrepp att trädet skulle ha svårt att återhämta sig. Istället är risken stor att det försvagas, eller att det helt förlorar sitt estetiska värde efter beskärningsinsatsen. Samtidigt kan träd ge en plats dess karaktär och vara viktiga ur kulturhistoriska aspekter och kännas betydelsefulla av nostalgiska skäl. Så när ett gammalt träd tas bort kan det ofta vara önskvärt att ett nytt planteras så att inte intrycket av platsen går förlorat.

Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Publicerad 2020-02-03, Uppdaterad 2020-02-12