Faltgruppens_nyhetsbrev_3-2018.JPG

Nytt nyhetsbrev från Fältgruppen

Nu är vi snart inne i slutfasen av höstterminen och jullovet är inte långt borta. Ett lov som bara är tre veckor långt men kanske välbehövligt för många ungdomar. Kanske speciellt för dem som börjat åk 7 eller åk 1 på gymnasiet.

När man börjar till exempel i sjuan så lämnar man den trygga tillvaron på den lilla skolan (mellanstadiet) för att starta om på en större skola i helt nya konstellationer. Man blir kanske i högre grad påverkad av kompisar och man är helt plötsligt minst på skolan. Det är samma sak när man börjar på gymnasiet.

När det gäller tobak, alkohol och andra droger kan de här bytena från mellanstadiet till högstadiet och kanske ännu mer från högstadiet till gymnasiet vara svårt att hantera för många ungdomar. Grupptryck, förväntningar, krav från omgivningen samt kanske en viss otydlighet från föräldrar och vuxenvärlden gör att ungdomar kanske debuterar med tobak och alkohol i de här åldrarna. Men efter nästan en termin har kanske trycket lagt sig och man kan slappna av. Statistiken från Folkhälsoenkäten Barn o Unga 2016 visar att ungdomar på högstadiet både röker och dricker mindre än tidigare. Detta gäller även för Ystad.

Ungdomar som inte dricker

Nästan ingen förälder tycker att det är okej att deras barn dricker. Samtidigt menar många att det hör ungdomen till, vilket är lite märkligt. Att prata om supande som en sorts fas alla yngre går igenom är som att säga att det är en naturlig del av utvecklingen. Det är det inte alls, idag är det fler än hälften i nian och var femte elev i gymnasiets årskurs 2 som inte dricker.

Ungdomar dricker allt mindre. Både mängden som dricks vid varje tillfälle och andelen ungdomar som druckit något över huvud taget minskar. Även de som dricker en ganska stor mängd alkohol varje månad, har blivit färre. Men att utvecklingen går åt rätt betyder inte att du som förälder kan slå dig till ro. Nu blir din uppgift istället att se till att trenden inte vänder.

Nykter är inte samma sak som tråkmåns. Det förekommer ofta fördomar kring ungdomar som inte dricker. Det finns föreställningar om att de som väljer att vara nyktra är mesiga och tråkiga typer som inte vet hur man umgås. De som valt att inte dricka är som alla andra, möjligen lite mer medvetna.

Omgivningens dubbla budskap. En del vuxna minns sin egen ungdomstid som att man drack för att umgås och våga släppa loss. Normen i samhället är ofta att man ska dricka alkohol, men göra det måttligt. Om du å ena sidan ber din tonåring att inte dricka och samtidigt slänger ur dig saker som att vuxna som inte dricker är riktiga torrbollar sänder du ut dubbla budskap. Fundera på vilka värderingar du förmedlar till ditt barn.

Ungdomar som säger nej. I en undersökning fick många ungdomar mellan 15 och 17 år frågan om det är svårt att stå emot alkohol. Nästan 40% svarade att det är svårt eller mycket svårt. Den vanligaste anledningen är grupptrycket. Över 60% dricker för att andra gör det. För att göra det lättare att säga nej kan det vara bra med lite hjälp från dig som förälder. Stötta din tonåring att säga ifrån och att man ofta får väldigt mycket respekt om man vågar säga nej.

Diskutera ditt eget drickande. Alla vuxna dricker förstås inte, men närmare 9 av 10 gör det. Berätta om dina erfarenheter kring alkohol, utan att gå in på detaljer. I en del familjer är drickande ett tabubelagt ämne, men försök ha ett öppet förhållningssätt. Var också beredd på att du kan få kritik och bli ifrågasatt. (Avsnittet ”Ungdomar som inte dricker” kommer från Tonårsparlören)

Ungdomsfullmäktige i Ystad

Vi har ett aktivt Ungdomsfullmäktige sedan slutet av 1990-talet (beslut i Kommunfullmäktige 2002). Ungdomsfullmäktiges arbete utgår från Barnkonventionens artiklar 12 och 13, som rör ungas yttrande- och åsiktsfrihet samt rättighet att uttrycka dem och att bli lyssnad på.

  • Utgör inflytandeorgan för barn och unga.
  • Utgör yttrandeinstans i frågor som rör barn och ungdom.
  • Fattar beslut i frågor som rör fördelning av de medel som UF förfogar över.
  • Kan väcka förslag i frågor som rör barn och unga.

 

Ungdomsfullmäktige är ett stort samarbete där alla förvaltningar i kommunen är inblandade. Grunden till demokratiarbetet ligger ute på respektive skola i kommunen. Varje skola har sin egen demokratilärare som hjälper eleverna med elevråd, information, förberedelser med mera. Alla ledamöter som sitter i ungdomsfullmäktige är knutna till olika förvaltningar i kommunen. Då finns det en koordinator som är utsedd för att hjälpa ledamöterna.

Fältgruppen Ystad

Vi arbetar med allmänt förebyggande insatser för barn och ungdomar och har god kännedom om vad som "är på gång” på ungdomssidan både vad gäller tobak, alkohol och narkotika, men även andra ungdomstrender.

Viktiga personer för att förebygga droger är vuxna och kanske speciellt föräldrarna. Därför arbetar vi med en föräldrautbildning, Absolut Förälder som funnits sedan 2003. En annan del av vårt arbete som vi satsar på är ungdomsdemokrati, till exempel Ungdomsfullmäktige.(ovan)

Det allra viktigaste är mötet med ungdomar på deras olika arenor. Det kan vara i skolan, på stan, vid fester, inom föreningslivet med flera ställen. Vi jobbar alltså både dagtid och kvällstid.

Den här hösten har vi varit involverade i tre stora återkommande samarbeten. Vi inledde med Säkerhetsmässan, där alla åk 7 elever inom SÖSK fick information inom olika områden. Vi tillsammans med Polisen hade en station som handlade om sociala medier. I september var vi delaktiga i Parkgymnasiets Arbetsmiljövecka, där alla åk 1 elever fick se en film och därefter diskutera kring olika konsekvenser som kan hända när man använder droger. Innan lovet arbetade vi en hel vecka på Norreport och Änga/Västervång med ”Kärleken är Fri” i samarbete med bland annat Rädda Barnen.

Hör gärna av er om ni behöver råd, hjälp eller har andra frågor. Vi tar också gärna emot tips från er angående fester, tillhåll eller annat som är bra för oss att veta. Vi har också ett nära samarbete med Fältgrupperna från Skurup och Tomelilla.Vi finns på Facebook och Instagram, gilla och följ oss! Fältgruppen Ystad.

Rickard Magnusson
0411-577 055, 0708-72 85 01, richard.magnusson@ystad.se

Lina Persson
0411-577 588, 0709-47 75 88, lina.persson@ystad.se

 

Här kan du hämta Fältgruppens nyhetsbrev som PDF.

Publicerad 2018-12-04, Uppdaterad 2019-01-08