Förbjudet att cykla på gågatan Stora Östergatan

Sedan den 8 december är det åter förbjudet att cykla på gågatan Stora Östergatan i Ystad. Detta förbud gäller enligt en tillfällig lokal trafikföreskrift fram till den 21 december då ett förnyat permanent förbud förväntas träda i kraft.

Myndighetsnämndens beslut om förbud mot cykling på gågatan Stora Östergatan infördes den 26 november 2021. Beslutet upphävdes av Länsstyrelsen på grund av att Polisens yttrande inte fanns med i underlaget. Kommunen har på nytt hört Polisen om förbudet och de har inget att erinra. Ett nytt permanent beslut förväntas träda i kraft den 21 december. Under tiden gäller den tillfälliga lokala trafikföreskriften om förbud mot cykling på gågatan.

Cykling förbjuden på Stora Östergatan

Publicerad 2021-12-09