Leader_EU.jpg

Informationsmöten om invasiva arter

De fyra kommunerna i sydöstra Skåne bjuder in markägare och allmänheten till informationsmöten om invasiva arter. Ett av syftena är att samla in åsikter inför arbetet att stoppa dessa arter.

– Både markägare och privatpersoner är varmt välkomna till mötena. De är informationsmöten men också nödvändiga för att samla upp tankar och frågor kring invasiva arter. Detta är väldigt viktigt inför vårt kommande samverksansarbete mellan oss kommuner och olika markägare, säger projektledare Erik Rosenblad på Ystads kommun. Vi behöver se till att även villaägare samt människor som vistas i naturen i vår region förstår hur man bäst hanterar invasiva arter och bidrar till att vi får bukt med dem.

Totalt hålls fem möten i Ystads, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamns kommuner. Mötena organiseras gemensamt av kommunerna inom ramen för Leader-projektet Samverkan invasiva arter.

Jätteloka, parkslide och nilgås är tre exempel på invasiva arter. Dessa och fler arter utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden, mot unika naturmiljöer och mot jord- och skogsbruk. Arterna kan också orsaka stora problem i villaträdgårdar och i kolonilotter. Beräkningar visar att de kostnader som dessa arter orsakar uppgår till ca 12 miljarder euro per år.

På mötena hålls föredrag och bjuds på fika, men det finns även plats för att ställa frågor och diskutera om invasiva arter. Kanske har du sett invasiva arter på olika platser?

Vi bjuder på fika. Ingen anmälan behövs.
Välkommen!


Mötestider

Kivik: 16/1 kl. 19-21 på Äppelgården
Köpingebro: 22/1 kl. 18-20 på Fritidsgården
Smedstorp: 29/1 kl. 18-20 i Medborgarhuset
Blentarp: 5/2 kl. 18-20 på biblioteket
Vollsjö: 12/2 kl. 18-20 på Ågården

 

Publicerad 2019-01-11, Uppdaterad 2019-04-10