Inspiration och utställning om hållbart resande

​Den 20 september ordnades utställning och aktiviteter i Ystad med anledning av Europeiska Trafikantveckan. Syftet var att uppmuntra till hållbara resor och transporter. 

Årets tema var "Gå och cykla säkert" och bland annat kunde man delta i en frågetävling som testade kunskaperna i trafiksäkerhet, trampa fram sin egen smoothie och delta i foto-orientering. Samma dag invigdes även Regementsgatan med en gemensam cykeltur.​

Utställning hållbar trafikant

sandlåda och samtal på bänken
Det serverades gratis kaffe från den mobila espressobaren vilket blev ett populärt inslag trots regnigt väder. 

Andra akt​​​iviteter denna dag:

  • NTF informerar om trafiksäkerhet.
  • Ystads OK ordnar foto-orientering i centrala Ystad
  • Skånetrafiken informerar om nya biljettsystemet, appen och nya linjenätet.
  • Ystads kommun informerar om trafik och energi- och klimatrådgivning och finns på plats för att svara på frågor.
  • Vad ryms i en parkeringsyta? Kom och se!
  • Hur lång är en kilometer? Testa och se!

Läs mer om Ystads kommuns arbete med gator och trafik och med cykelfrågor i synnerhet.

Publicerad 2019-10-07, Uppdaterad 2019-10-11