IVO har godkänt Ystads äldreboenden, LSS-boenden och hemtjänst

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har med hänsyn till smittspridningen av coronaviruset gjort en så kallad riktad tillsyn av äldreboenden, LSS-boenden för personer med funktionshinder samt hemtjänsten i Ystads kommun.

Bild från äldreboendeIVO granskar alla Sveriges kommuner. Syftet med tillsynen är att kontrollera att kommunerna följer smittskyddsreglerna. Tillsynen visar att det inte finns något att anmärka på i Ystad från IVO:s sida.

– Detta är förstås positivt, särskilt med tanke på hur mycket kritik som IVO har lämnat till andra kommuner den senaste tiden, säger Ajsela Music, verksamhetschef inom Hälsa, Vård och Omsorgs på Ystads kommun.

IVO har granskat drygt tusen verksamheter i Sverige, det vill säga äldreboenden, LSS-boenden och hemtjänst. Av cirka tio procent av dessa verksamheter har IVO noterat allvarliga brister.

Att följa Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes riktlinjer är centralt inom Ystads kommuns boenden och hemtjänst.

– Vi följer naturligtvis strikt alla hygienregler om allt från handhygien till att stanna hemma vid minsta symptom eller misstanke om smitta. Dessutom har vi en fortlöpande dialog med vår personal och våra brukare, säger Ajsela Music.

En effekt av att äldreboendena har stängt för besökare, även för de egna anhöriga, är ensamheten hos de boende.

– Vi är medvetna om hur viktigt det är för våra brukare att få träffa sina anhöriga. Därför har vi köpt plexiglasskärmar till alla särskilda vårdboenden. Tanken är att vi ska arrangera en mötesplats utomhus på de olika boendena där de äldre och deras anhöriga kan träffas säkert, säger Ajsela Music.

 

 

 

 

Publicerad 2020-06-03