Konst blir del i skolans verksamhet

Två konstnärer har påbörjat arbetet med att skapa konst till Ystads nya förskola/skola Källan. Viktiga delar i processen har varit att involvera elever tidigt samt att konsten ska bidra till trygghet och kreativitet både för elever, personal och besökare.

Ystads kommun arbetar enligt enprocentregeln för byggnadsanknuten konst. Det innebär att konst ska vara en del av byggprocessen och ha en tydlig anknytning till ny- och ombyggnation i kommunens investeringsprojekt.

Chances_Are_Great_That_A Delicacy Of Perception And Essential Truth Is Not Attainable

- Vi har tagit fram ett konstprogram för Källan och arbetat tillsammans med en curator för att tolka alla kriterier och ta fram möjliga konstnärer och referensprojekt. Målet är att konsten blir en naturlig del i skolans dagliga verksamhet, ett pedagogiskt verktyg. Den ska också bidra till trygghet och kreativitet, säger Ýrr Jónasdóttir, konstmuseichef Ystads konstmuseum.

Bilden till höger visar ett konstverk av Rina Eide Lövaasen. Foto: LNM 

Rina Eide Lövaasen ska ta fram konst till det så kallade Navet. Platsen fungerar som det första intrycket vid huvudentrén och binder ihop olika delar av skolan. Rina Eide Lövaasen arbetar med storskaligt måleri och animation och hennes bildvärld hämtar inspiration från fantasyberättelser.

- Rinas konstnärskap ringar in alla önskemål och mål som vi har satt upp. Ett välkomnande och iögonfallande inslag som är identitetsskapande och tankeväckande för skolans entré, säger Ýrr Jónasdóttir.

Den andra konstnären Thale Vangen ska ta fram konst till utomhusmiljön. Hon arbetar med skulptur och använder sig ofta av material som kommer från naturen och som även knyter an till gamla hantverkstraditioner.

- Skolans önskemål har bland annat varit att konstverket ska omfatta interaktivitet och vatten och det har Thale arbetat med tidigare. Hennes bakgrund som biolog smyger som en röd tråd genom konstnärskapet och hon använder djurens skepnader som ett spel med identiteter. Mytologi och saga ställs sida vid sida med vetenskap och natur, säger Ýrr Jónasdóttir.

Arbetet sker delvis i samarbete med och med stöd av Statens konstråd som driver utvecklingsprojekt för att inspirera utvecklingen av offentlig konst och sprida exempel på konstens betydelse för en god livsmiljö.

Läs mer om Källans konstprogram här.

Läs Offentlig konst i Ystads kommun här.

 

 

Publicerad 2019-12-20