Kulturpristagare 2019 utsedda

Ystads kommuns kulturpris 2019 går till Skördefesten i Svenstorp, kulturstipendium till Alex GullbergÅrets och till årets kultureldsjäl utnämndes Christoffer Zaar.

Kulturpriset 2019 går till Skördefesten i Svenstorp

logo skördefest svenstorp

Motivering

Skördefesten i Svenstorp får årets kulturpris för att Kulturnämnden vill premiera deras arbete med att värna landsbygdens kulturarv, såsom äldre skördetekniker och skånsk matkultur. Skördefesten möjliggör möten och upplevelser över generationsgränserna.

Alex Gullberg får kulturstipendiet 2019

Porträtt Alex gullberg

Foto: Terje Thiwång

Motivering

Alex Gullberg tilldelas årets kulturstipendium som uppmuntran till högre studier. Hon är en begåvad och flitig musiker. Kulturnämnden tycker att det är roligt att se en ung person med så hög ambitionsnivå. Kulturnämnden ser fram emot hennes musikaliska utveckling.

Årets kultureldsjäl 2019 är Christoffer Zaar

Christoffer Zaar


Motivering

Genom sin musik och sina personliga texter är Christoffer en god förebild för ungdomar. Han inspirerar unga att välja en kreativ och meningsfull fritid.

Publicerad 2019-10-17