Miljöpriset till Bil Bengtsson

Kommunstyrelsens miljöutskott har beslutat att tilldela Bil Bengtsson Ystads kommuns miljöpris 2017.

​Motivering:

Bil Bengtsson går längre än de flesta i sin bransch när det gäller miljötänk. Redan 2001 miljöcertifierades hela koncernen som en av de första i bilbranschen och sedan dess har miljön stått i fokus i verksamhetens alla delar.

Företaget tar även ett stort samhällsansvar genom att sprida kunskap och medvetenhet om miljön i sin kommunikation.

  • Några exempel på företagets satsningar är:
  • Produktion av ren el genom solcellstak på flera anläggningar.
  • Regnvatten samlas och avhärdas för att användas i biltvätt vilket t ex leder till mindre användning av kemikalier.
  • Spolarvätska kan tankas ur drivmedelspumpar.
  • Tvätthallarna har biologiskt reningsverk och återvinningssystem.
  • Möjlighet att tanka gas, ladda elbil och hyra miljöklassade bilar.

Bil Bengtsson är ett föredöme i vårt gemensamma arbete för en bättre miljö.

Miljöutskottets ordförande Stefan Malmberg är mycket imponerad av Bil Bengtssons miljöarbete. Ystads kommun har anslutit sig till fossilbränslefritt Skåne 2020 och Bil Bengtssons miljöarbete bidrar till kommunens möjligheter att uppnå detta mål.

Priset delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 14 juni med start kl 18. Priset består av diplom och 10 000 kr.

Publicerad 2017-06-11