Nya öppna mötesplatser skapas i Ystad

Möten och dialog är nyckeln till sammanhållning och förtroende människor emellan. Nu pågår en insats i Ystads och Tomelilla kommuner för att skapa inkluderande miljöer och mötesplatser.

 

Blommor på ett bordInsatsen, som finansieras av Länsstyrelsen, bygger på de erfarenheter som gjorts i Skurups kommun kring arbetet med medskapande mötesplatser och kommer att anpassas efter de båda kommunernas förutsättningar med målet att skapa deltagande och delaktighet hos invånarna.

- Vi välkomnar föreningar, organisationer, studieförbund och intresserade medborgare att bidra utifrån sina verksamheter och förutsättningar så att vi kan få till intressanta aktiviteter att förenas kring. Det kommer att bjudas på fika och garanterat trevlig samvaro, säger Diana Blom, projektledare på Ystads kommun.

Förutom medborgare uppmuntras även företag och organisationer att se över möjligheten att medverka, kanske som ett led ett socialt ansvarstagande. För offentliga aktörer är det en möjlighet att skapa en kontaktyta mellan den egna verksamheten och invånarna.

En enkät har tagits fram för att fånga upp behov och intresse för projektet:

- Deltagarnas behov och engagemang kommer att vara utgångpunkten för utformandet av mötesplatserna. Därför uppskattar vi all hjälp och hoppas att många fyller enkäten och tycker till för att kunna påverka, säger Diana Blom.

 

 

Publicerad 2019-04-01, Uppdaterad 2020-09-02