Nordiska ministerrådet arrangerar hållbarhetskonferens i Ystad

Den 28-29 november fylldes ”LiteMer” i Ystad av ett 80-tal konferensdeltagare från våra nordiska grannländer för att diskutera hållbar stadsutveckling och hur vi kan hjälpas åt för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och sätta dem i en nordisk kontext.

Korsvirke YstadYstads kommun är med i projektet Nordiska Attraktiva Städer som syftar till att främja grön omställning och konkurrenskraft i nordiska städer. Projektet ska resultera i en gemensam nordisk strategi för hur städer och deras omgivande områden kan bli mer attraktiva genom utveckling av livliga och inkluderande stadsmiljöer som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara.

Viktiga inslag är miljö- och klimatvänliga lösningar, social balans och lika möjligheter för alla, bra sociala och folkhälsovårdstjänster, kulturaktiviteter, livliga stadscentrum, historiska, kulturella objekt och miljöer, bra blågröna strukturer, stadsområden och arkitektur, samordnad markanvändning och transportlösningar och attraktiva arbetsmöjligheter.


Deltagande länder och städer:
Danmark: Sønderborg, Middelfart, Viborg
Finland: Pori, Salo, Vasa
Island: Akranes, Hornafjørdur, Mosfellbær, Fljotsdalsherad
Sverige: Växjö, Lund, Ystad 
Norge: Hamar, Narvik, Innherredbyen

Läs mer om projektet här.

Publicerad 2018-11-27, Uppdaterad 2018-12-04