572066-school-age-child-painting-with-her-hands-in-class.jpg

Ny e-tjänst inför skolstart – en del i kommunens digitala service

Ystads kommun arbetar med att skapa digitala tjänster för att öka servicen till medborgaren men även för att öka effektiviteten i verksamheten. I portalen Mina sidor på ystad.se finns redan idag flera e-tjänster som anmälan till tomtkö, vaccinationsmedgivande, skolval etc. Inför skolstart hösten 2019 lanseras ytterligare en e-tjänst för skola och förskola.

Tack vare e-tjänsten Skol- och förskolestart kan vårdnadshavare till 4000 barn och elever nu lämna de uppgifter som måste samlas in varje år, digitalt istället för på papper som tidigare.

- Ystads kommun har prioriterat digitaliseringen av undervisningen under lång tid. Nu känns det spännande att också digitalisera de administrativa processer som finns i skolan. I höstas genomfördes skolvalet för första gången digitalt, säger Anki Demred Klinga, digital utvecklingsledare på Kultur och utbildning, Ystads kommun.

Härnäst planerar förvaltningen att digitalisera ansökan om skolskjuts och resebidrag för hela grundskolan och gymnasiet.

E-tjänstportalen Mina sidor

Ystads kommuns e-tjänsteportal har varit i drift i drygt ett år och fler e-tjänster erbjuds medborgaren allt eftersom de blir klara.

– Det handlar om verksamhetsutveckling. Vi ser över vilka rutiner och arbetssätt som är analoga i dag och kartlägger vad som kan göras digitalt. Ofta startar vi genom att översätta pdf-blanketter till digitala e-tjänster. Utveckling fortsätter sedan i verksamheterna där manuella arbetsrutiner kan automatiseras, register kan samköras och data kan utbytas med andra myndigheter för att höja kvaliteten i informationen som behandlas, säger Ulf Wedberg e-strateg, Ystads kommun.

Följande e-tjänster är på gång eller i planeringsstadiet:

  • Anmälan till kulturskolan
  • Ansökan om grävtillstånd
  • Fondansökningar inom Social omsorg
  • Beställning av nybyggnadskartor
  • Bygglovsenheten upphandlar nytt verksamhetssystem som på sikt ska möjliggöra e-tjänster gällande bygglov.

 

Här hittar du Mina sidor.

 

Publicerad 2019-08-13, Uppdaterad 2019-09-18