Sankt_Knuts_Torg.jpg

Ny offentlig toalett ska byggas vid Lingsgatan

Del av parkeringen vid Sankt Knuts torg kommer att stängas av under byggtiden och infarten till parkeringen flyttas till västra sida. Matvagnen som står på parkeringen flyttas upp till Sankt Knuts torg.

Publicerad 2021-06-01