572066-school-age-child-painting-with-her-hands-in-class.jpg

Ny taxa för barnomsorg från 1 januari

Från och med 1 januari 2019 gäller nya avgiftsnivåer.

Avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg höjs från 2019-01-01. Läs mer här.

Publicerad 2019-01-22, Uppdaterad 2019-01-25