Ny tobakslag från 1 juli 2019

Den 1 juli trädde en ny lag i kraft som bland annat innebär att det blir fler rökfria utomhusmiljöer. Den nya lagen förbjuder rökning på uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler, busshållplatser, tågperronger och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.

Lagen berör flera verksamheter

Den nya tobakslagen innebär bland annat:

  • att rökning av tobak förbjuds på uteserveringar
  • rökning förbjuds vid kollektivtrafik utomhus, det vill säga på perronger, busstationer, busshållplatser etcetera
  • rökning förbjuds på inhägnade platser utomhus, huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor,
  • rökning blir inte tillåten på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • rökning förbjuden vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso-och sjukvård.
  • tillståndsplikt för tobaksförsäljning.

Vem har ansvar att se till att förbudet följs?

Det är den som är verksamhetsutövare (det vill säga den som äger restaurangen, caféet eller ansvarar för marken där hållplatsen finns) som ansvarar för att rökförbudet efterföljs.

Genom att plocka bort askkoppar och annat som uppmuntrar till rökning och att informera gäster, kunder och besökare kan verksamhetsutövare bidra till att förbudet efterlevs.

Rökförbudet omfattar mer än bara cigaretter

Riksdagen har genom lagen beslutat att fler produkter för rökning än tobak inte längre får användas på uteserveringar eller där det inte är tillåtet att röka. Förutom cigaretter och cigarrer gäller förbudet:

  • e-cigaretter
  • vattenpipor, med eller utan tobak
  • örtprodukter eller annat som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Varför införs förbudet?

Syftet med nya lagen är att begränsa hälsorisker och olägenheter och att skydda särskilt känsliga personer, till exempel allergiker samt barn och unga. Genom att rökning förbjuds på uteserveringar blir det fler människor som inte blir utsatta för rök och fler får möjlighet att vistas där, utan att drabbas av rökens negativa effekter. Med den nya lagen vill man verka för att färre ungdomar börjar röka. Sedan 2005 råder rökförbud inne på restauranger och lagstiftaren vill nu ta ytterligare ett steg mot ett rökfritt samhälle.

Informationsblad

Detta informationsblad riktar sig till dig som bedriver verksamhet, eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/dea6d93986f04e128896d2c47c9981dc/nya-regler-rokfria-utomhusmiljoer-1-juli-2019-19049.pdf

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Här hittar du hela lagtexten från riksdagen:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-2088

Publicerad 2019-07-09, Uppdaterad 2021-10-19