Ombyggnation på Kommendörsgatan

Måndagen den 30 november påbörjas en ombyggnation på Kommendörsgatan. Det är gång- och cykelpassage strax norr om Edvinshemsvägen som byggs om till en säker och trygg passage för gående och cyklister.

Ombyggnationen beräknas ta cirka 4 veckor. Under denna tid är Kommendörsgatan avstängd för genomgående biltrafik. Gående och cyklister som ska korsa Kommendörsgatan gör detta genom att gå eller leda cykeln förbi vägarbetet.

Kommendörsgatan

Publicerad 2020-11-30