Integration.jpg

Positiva resultat för nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Ystads kommun fortsätter att skapa resultat som ligger över snittet när det gäller att få nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

De första preliminära siffrorna för 2019 visar att kommunen ligger drygt 10 procent över snittet för Skåne. Om man jämför med förra året så minskar utfallet något  från 51,6 procent som var motsvarande siffra 2018.

När det gäller 2019 justerades siffran senare upp cirka 8 procentenheter av Arbetsförmedlingen när de gjort ytterligare registerkörningar under våren. Resultatet har flera orsaker.  

– Först och främst beror det goda resultatet på ett aktivt arbete med vägledning, uppföljning och stöd till de nyanlända samt en god samverkan inom kommunen och med Arbetsförmedlingen, säger Peter Eriksson, integrationsstrateg på Ystads kommun. Även vårt medvetna fokus på jämställdhet i har påverkat vårt resultat.

Andra framgångsfaktorer har varit enligt Peter Eriksson varit det aktiva arbetet med att erbjuda extratjänster som en möjlighet till tidig arbetsmarknadskontakt. Under 2019 har även arbetet med språkpraktiker kommit igång.

 

Utfallet av etableringen i Sverige som helhet backar – från 45 procent 2018 till knappt 40 procent 2019.

– Att siffrorna går tillbaka är inte överraskande med tanke på de utmaningar Arbetsförmedlingen haft under 2019. Resultatet kan också ha lokalt påverkats negativt av att Ystads kommun haft begränsade möjligheter att erbjuda yrkesutbildningar, säger Peter Eriksson.

– Under 2019 har vi sett att volymerna fortsätter att gå ner och vi förväntar oss att vi under 2020 kan fokusera extra på de grupper som står långt från arbetsmarknaden och att bibehålla ett stort fokus på jämställdhet i nyanländas etablering på arbetsmarknaden, avslutar Peter Eriksson.

Publicerad 2020-01-27