Ingeborg och Emil A Borgs fond

Pris från Ingeborg och Emil A Borgs fond till fastighetsägaren inom fastigheten Brigitta 23

Med motiveringen att ”Det utförda arbetet visar ett gott exempel på hur en delvis förvanskad byggnad återfått sin karaktär och uttryck i gaturummet. Fastighetsägaren har genom sitt intresse för byggnaden och för byggnadsvård visat stor hänsyn kring utformning i detaljarbetena. Fönster och dörrar liksom fasadens ockragula kulör ger byggnaden en ny lyster som passar väl in i den känsliga kulturmiljön vid klostret. Det väl utförda arbetet kan hjälpa andra fastighetsägare och få utgöra inspiration” fattade myndighetsnämnden vid sitt sammanträde under december 2019 beslut om att ge fastighetsägare Mariann Persson inom fastigheten Brigitta 23 pris från Ingeborg och Emil A Borgs fond bestående av 10 000 kronor samt plakett.

Utmärkelsen kommer att delas ut vid myndighetsnämndens sammanträde i januari 2020 till fastighetsägaren Mariann Persson. 

Bilder efter renoveringen 2019:Utseende efter
Utseende efter ombyggnad på 1970-talet, repektive utseendet1937:
Utseende 1970-tal respektive 1937

 

 

Publicerad 2019-12-17, Uppdaterad 2019-12-19