sydkusten-havsplan_trelleborg.jpg

Sydkustens kommuner i samverkan kring havsfrågor

Ett gemensamt planeringsunderlag för sydkustens havsområden. Så ser målbilden ut i det projekt som Ystads kommun tillsammans med kommunerna i Trelleborg, Vellinge och Skurup samverkar kring. Under måndagen träffades man för att summera och blicka framåt.

Förutom tjänstemän var politiker från de olika kommunerna på plats.
Från vänster på bilden: Patrik Holmberg från Trelleborgs kommun, Bengt Andersson från Skurups kommun, Torbjörn Karlsson från Trelleborgs kommun, Stefan Malmberg från Ystads kommun och Carina Wutzler från Vellinge kommun.

Utmaningarna är flera när det kommer till hav och kust i södra Skåne. Det konstaterades under den samverkansträff som sydkustens kommuner höll i Mossbylund i Skurup i januari. Under träffen deltog bland annat miljöstrateger, planarkitekter, samhällsbyggnadschefer och politiker från Trelleborg, Ystad, Skurup och Vellinge för att gemensamt hitta en väg framåt.

– Vi vill tillsammans komma fram till hur man bäst tar tillvara på den resurs som havet är, och samtidigt tackla de utmaningar som många kustkommuner står inför. Vi är flera kommuner som sitter i ungefär samma sits och vi vill därför hitta styrka genom att samarbeta, säger Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

Bland annat var erosionen utmed kusten en extra aktuell fråga. Och hur det påverkar bland annat strandnära bebyggelse, friluftsliv samt näringsliv som är kopplat till turism. En annan fråga som diskuterades var framtida förutsättningar för fiske och att framöver kunna använda havet för att odla.

Text och bild: Jakob Skarphagen, Trelleborgs kommun

Publicerad 2018-01-22