Tillförordnad kommundirektör rekryteras

Clas Martinsson, HR-chef på Ystads kommun, går under en kort period in som tillförordnad kommundirektör.

Parallellt med detta kommer kommunstyrelsen att rekrytera en annan tillförordnad direktör som ska finnas på plats under tiden som en ordinarie direktör rekryteras. Hur lång tid detta kommer att ta är idag oklart.

– Att rekrytera en ny kommundirektör tar sin tid. Det är mycket som ska stämma och sedan ska vederbörande också få tid på sig att lämna sitt nuvarande jobb, säger Clas Martinsson.

Publicerad 2020-10-07