Vattenavstängning på Ågatan 16/12

VBA utför på uppdrag av Ystad kommun ledningsarbete på Ågatan onsdag 16/12 klockan 13:00 -15:00 och abonnenter blir utan vatten. Tappa upp vatten.

När arbetet är utfört finns det risk för missfärgat vatten.

Låt vattnet rinna en stund om det är missfärgat och undvik att tvätta.

Abonnenter som är berörda och anslutna till vår sms-tjänst kommer att få meddelande.

Eventuella frågor ring VBA Roger Håkansson mobil 0736-25 27 27.

Publicerad 2020-12-11