Viktigt med balans mellan krav och stöd i Ystads integrationsarbete

I Ystad har den breda integrationsstrategin omvandlats till en handlingsplan med olika samverkande parter för att få integrationen av nyanlända att fungera.

GrupparbeteMånga av de planerade aktiviteterna i handlingsplanen är igång eller redan genomförda och i jämförelse med andra kommuner har Ystad hittills lyckats väl.

– Det går att arbeta med integration på ett sätt som balanserar krav och stöd på ett bra sätt. Nyckeln är att skapa samverkan och samsyn mellan staten, kommunen och företagen. Vi är redan igång och gör analyser inför nästa års aktiviteter, så att vi kan anta Ystads utmaningar och skapa synergier mellan olika verksamheter, säger Peter Eriksson, integrationsstrateg i Ystads kommun.

Utöver den breda samverkan mellan olika parter är den tydliga ledningen en framgångsfaktor.

– Ingen vill inte att våra planer ska bli några hyllvärmare. Genom att vi har en tydlig operativ ledningsgrupp som driver planeringen, utvecklingen och uppföljningen av integrationen så når vi resultat på ett antal områden, säger Peter Eriksson.

Ett av de prioriterade områdena är vuxenutbildningen. För att undvika att elever som studerar svenska för invandrare, SFI, under flera år utan att utveckla sitt språk eller komma närmare arbetsmarknaden har man startat ett elevstödsteam som tidigare fångar upp dessa elever.

– Nu hoppas vi att SFI-undervisningen i kombination med språkpraktik på en arbetsplats ytterligare ska förbättra språkinlärningen. Detta är en viktig insats för den grupp av nyanlända som står längst från arbetsmarknaden, säger Peter Eriksson.

Arbetet med att ta emot flyktingar är just nu betydligt mindre än tidigare. Men det finns ett stort behov av att arbeta aktivt och samordnat med att integrera de som har kommit.

– De utmaningar vi ser nu är att kommunernas ekonomi är hårt pressad och det gäller även Ystad. Kraven på prioriteringar och vår förmåga att bedöma insatsers effektivitet är än viktigare. Vi ser att utmaningar kopplade till barn och föräldraskap nu växer. För barn utan tillräckligt stöd i hemmet är det svårare att nå kunskapsmålen. Vi ser även att hedersproblematik är något som förekommer och måste bemötas och förebyggas, säger Peter Eriksson.

Samarbetsparter i integrationsarbetet är förvaltningarna på Ystads kommun, Arbetsförmedlingen, Ystadbostäder samt ett antal föreningar som på olika sätt är en del av integrationsarbetet.

Publicerad 2019-10-23