EU_Strasbourg_72_dpi.jpg

Vill du veta mer om EU och valet till Europaparlamentet?

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. På denna sida har vi samlat information om och länkar till information om EU och valet så att du kan lära dig mer eller ta fram information till andra.

Europaparlamentet

EU-valet den 26 maj 2019 kommer att ha en direkt inverkan på ditt liv. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande fem åren.

Då bestäms hur Europaparlamentet kommer att agera under de närmsta åren i frågor som till exempel sysselsättning, företagande, säkerhet, migration och miljö.

Europaparlamentet är den enda av EU:s institutioner som utses genom direkta och allmänna val av medborgarna. Europaparlamentet stiftar EU-lagar och beslutar om EU:s budget tillsammans med ministerrådet. För att en EU-lag ska bli till behöver vanligtvis ministerrådet och Europaparlamentet vara överens. När en EU-lag har stiftats har den företräde över medlemsländernas nationella lagar. EU-länder som inte följer EU:s lagar och regler kan hamna i EU-domstolen.

Europaparlamentet har även makt att avsätta hela EU-kommissionen om den inte sköter sitt arbete.

Europaparlamentarikerna utför sitt arbete i de parlamentariska utskotten. De är uppdelade i områden som representerar de ämnen som EU arbetar med. När EU-kommissionen kommer med ett förslag sker arbetet i Europaparlamentet i respektive utskott som då arbetar fram ett underlag till beslut, slutligen röstar hela Europaparlamentet i frågan. Några exempel på utskott är: kultur och utbildning, regional utveckling, inre marknaden och konsumentskydd och internationell handel. På hemsidan kan du läsa om de olika utskottens arbete och du kan även läsa sammanträdeshandlingar från mötena.

Antalet europaparlamentariker ett land har beror på hur många invånare som landet har. Idag är det 751 parlamentariker varav 20 från Sverige. Om Storbritannien går ur EU minskas det totala antalet till 705 platser och Sverige får då 21 platser. Europaparlamentarikerna samarbetar i partigrupper oavsett nationalitet.

Europaparlamentet har två byggnader som de sammanträder i som ligger i Bryssel och Strasbourg.

Det finns mycket information och dokument på svenska på Europaparlamentets hemsida. Där kan du söka på europaparlamentariker via land eller politisk grupp och läsa vad de arbetar med samt hur du kan komma i kontakt med dem.

Hemsida: http://www.europarl.europa.eu/portal/sv

 

Den här gången röstar jag

”Den här gången röstar jag" är Europaparlamentets kommunikationskampanj som är oberoende av politiska partier eller ideologier. Kampanjens mål är att främja det demokratiska engagemanget och öka valdeltagandet i EU-valet i maj 2019. På hemsidan går det att gå med i kampanjen.

Hemsida: www.denhargangenrostarjag.eu

 

Valmyndigheten

På valmyndighetens hemsida kan du få mer information inför EU-valet. Här kan du läsa om du har rösträtt och se vilka partier och kandidater som ställer upp i valet till Europaparlamentet.

Hemsida: https://www.val.se/

 

Riksdagens EU-information

Rå Riksdagens hemsida för EU-information kan du läsa mer om EU och valet till Europaparlamentet. Här kan du även beställa material om hur EU fungerar. Materialet är kostnadsfritt.

Hemsida: http://eu.riksdagen.se/

 

Europa Direkt Sydskåne

Europa Direkt är EU-kommissionens lokala mötesplats för information om EU, dess organisation, prioriteringar, politik och finansieringsmöjligheter. Idag finns det ett nätverk på ca. 450 Europa Direkt-kontor i Europa varav 16 kontor i Sverige.

De svarar på frågor om EU, guidar dig rätt bland EU-programmen, EU:s regelverk samt arrangerar aktiviteter och evenemang.

Europa Direkt Sydskåne drivs i samverkan mellan Ystad, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamns, och Skurups kommun och arbetar med att:

· Svara på allmänhetens frågor om EU

· Informera om EU: s politik och stödmöjligheter

· Främja den lokala debatten om EU och Europa

· Anordna seminarier, debatter, föreläsningar, utbildningar med mera.

 

Kontakta gärna Europa Direkt Sydskåne och verksamhetsledaren Lia Sandberg.

E-post: europadirekt@sjobo.se

Hemsida: http://europadirektsydskane.se

 

Europa Direkts hemsida Ditt EU: Denna sida är för unga, samt pedagoger och bibliotekarier i Sydskåne. Här finns information om hur du kan vara delaktig i demokratin och var du kan lära dig mer om EU: http://www.ditteu.se/

 

På gång inom EU, webbsändningar från SKL

Under våren 2019 direktsänder Sveriges Kommuner och Landsting fyra webbsändningar av ”På gång inom EU”. I programmet kommer du att höra en blandning av SKL-experter och inbjudna gäster där temat är aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner.

Del 1 och 2 har redan sänts och de programmen går att se på SKL:s hemsida. De två kommande direktsändningarna är den 7 maj, klockan 14.00 och den 11 juni, klockan 14.00.

Varje program är ca 1 timme.

Här kan du se programmet "På gång inom EU".

 

Information om hur du röstar i Ystads kommun

Vi har samlat information om hur och var du röstar i Ystads kommun.

 

Publicerad 2019-05-23