Yrkesbussarna lastade med nyfikna elever

Yrkesbussarna är en idé som gjorde att över 300 elever i  årskurs 9 från Västerportskolan och Norreportskolan fick möjlighet att hämta inspiration till kommande gymnasieval genom att besöka fyra olika arbetsplatser i Ystad.

Yrkesbussarna på Ystad Saltsöbad

Besöken gjordes på Kriminalvården, BLS Industries/Purus, Bil-Bengtsson och Ystad Saltsjöbad.

Eleverna fick ta del av olika branscher och fick en introduktion vilken bredd av yrken det finns samt vad arbetsgivarna tycker är viktigt för att bli anställningsbar.

Eleverna fick också upp ögonen för att det finns många stora attraktiva arbetsplatser i Ystad, som har behov av att anställa nu och i framtiden. Företagen har varit mycket positiva till att genomföra detta.

Näringslivsavdelningen på Ystads kommun vill rikta ett stort tack till alla fyra arbetsplatserna och dess anställda som tagit hand om elever och lärare samt till skolan och SYV:arna Therese Gustafsson och Jenny Randowo för ett bra teamwork.  

Detta är en av aktiviteterna för att stärka relationerna mellan skola och näringsliv, som i sin tur är en del i att säkra komptensförsörjningen i vårt område.

Yrkesbussarna har kunnat genomföras med medel från Färs och Frosta Sparbanksstiftelse, Sparbanken Skåne.

 

 

Yrkesbussarna på BLS Industries

Eleverna besöker Bil-Bengtsson

Eleverna besöker kriminalvårdsanstalten i Ystad

 

 

 

Publicerad 2019-09-26, Uppdaterad 2019-09-30