EQA_0562.jpg

Ystad befäster sin position i Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimatet

Varje år presenterar Svenskt näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Ystad placerar sig på plats 35 i den nationella rankingen och därmed på nionde plats i Skåne.

​ – Ystad har gjort ett bra förbättringsarbete och ligger bland de bästa i Sverige. Kommunen har ett strategiskt arbete och lyssnar in företagens synpunkter. Det brukar betala sig, säger Erik Hultgren på Svenskt näringsliv.

Ystad ligger kvar på ungefär samma nivå för tredje året i rad. Med plats 35 i rankingen ligger kommunen i det övre skiktet i Sverige. I förra årets mätning låg Ystad på plats 25 och året dessförinnan på plats 32. I Skåne ligger Ystad på nionde plats.

– Vi har ett fantastiskt näringsliv i kommunen och ett tätt samarbete mellan näringsliv, kommunen och politiken. Samverkan i alla led är nyckeln till fortsatt utveckling. Det skapar förutsättningar för ett positivt företagsklimat, säger Johan Österberg, Marknads- och Näringslivschef på Ystads kommun.

Inte minde än 18 av 33 skånska kommuner går framåt i årets mätning. Att behålla sin ranking betyder därför i praktiken att man har gjort en förbättring.

– Nu har vi legat i den övre delen tre år i rad. Det kräver en del att ligga där och jag är väldigt nöjd med att vi för tredje året i rad ligger på samma nivå. Vi vill förstås jobba vidare och vi ska se över var vi behöver göra ett arbete för att ytterligare förbättra oss, säger Johan Österberg.

Ystad har främst förbättrat sig när det gäller frågorna "Skolans attityder" med 6 platser till plats 12, "Allmänhetens attityder" med 18 platser till plats 12 och "Service till företag" med 15 platser till plats 35. De frågor som har försämrats är framför allt "Tele- och IT-nät" med 10 platser till plats 26 och "Medarbetare med relevant kompetens" med 7 platser till plats 27. Värt att notera är att trots försämringarna när det gäller vissa frågor ligger Ystad ändå klart bra till i dessa frågor om man jämför med riksgenomsnittet.

Läs mer om Svenskt näringslivs ranking här.

Publicerad 2018-10-03