Byggkran webb.jpg

Ystad får 9,6 miljoner kronor i stöd för ökat bostadsbyggande

Ystads kommun har beviljats stöd från Boverket för att öka bostadsbyggandet – en följd av den snabba befolkningstillväxten i kommunen.

– Det byggs rekordmycket i Ystad och det är mycket glädjande att vi kan ta del av stödet, säger Kent Mårtensson, kommunstyrelsens ordförande i Ystads kommun.

Ystad har beviljats 9,6 miljoner kronor som stöd från Boverket. Bidraget har införts för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder.

– Statsbidraget som kommunen nu får är ett kvitto på ett framgångsrikt och medvetet arbete med att utveckla och stärka Ystad. Pengarna kommer väl till hands för att balansera de satsningar som gjorts för att skapa ett mer attraktivt, kvalitativt och tryggare Ystad. Det gynnar både nuvarande och framtida Ystadbor i alla åldrar, säger Sofia Öreberg, förvaltningschef på Samhällsbyggnad i Ystads kommun.

Intresset för statens stöd till bostadsbyggande har ökat kraftigt – från 114 kommuner som ansökte under 2016 till 204 kommuner under 2017. Det är nästan dubbelt så många jämfört med förra året. Kommunerna som är med och delar på bidraget har i år gett startbesked till 73 372 nya bostäder jämfört med 49 624 bostäder under förra året.

Publicerad 2017-11-27