brandt_avfallsenheten_11.jpg

Ystad går mot trenden – avfallet minskar

När Avfall Sverige presenterar 2017 års statistik över hushållsavfallet i Sverige visar statistiken att avfallsmängderna ökar igen efter en kortvarig nedgång. Ökade avfallsmängder är en trend som återkommer i högkonjunktur. Ystad går dock mot trenden och fortsätter minska avfallsmängderna.

– I branschen vet vi att i högkonjunktur, när konsumtionen ökar, då ökar även avfallsmängderna. Utmaningen vi har att arbeta med är att bryta trenden och minska avfallsmängderna även under högkonjunktur, säger Emma Nilsson, miljöstrateg på Avfallsenheten i Ystads kommun.

Även om statistiken bygger på ett års hushållsavfall så är minskningen en positiv indikation på ett möjligt trendbrott. 

– Det går inte att säga hur det ser ut på lång sikt baserat på ett års statistik. Men vi är glada att kunna konstatera att åtminstone under 2017 fortsatte avfallsmängderna att minska i Ystad, trots att de ökade i riket, säger Emma Nilsson. Att minska avfallsmängderna är ett av våra viktigaste mål.

Ystad har fortfarande högre avfallsmängder per person än genomsnittet i Sverige. I genomsnitt slängde varje svensk 473 kg hushållsavfall förra året, vilket är en ökning med 6 kg jämfört med 2016. I Ystad slängdes, trots minskningen, 584 kg hushållsavfall per person under 2017.

– Avfallsmängderna per person i Skåne brukar ligga över snittet i Sverige och Ystad brukar ligga på höga siffror även för Skåne. Därför är det extra roligt att vi lyckades minska avfallet i Ystad förra året jämfört med 2016, säger Emma Nilsson.

Avfall Sveriges statistik visar också att den totala mängden insamlade tidningar och förpackningar per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling. Invånare i kommuner som har fastighetsnära insamling är också mer nöjda med möjligheten att lämna tidningar och förpackningar till återvinning jämfört med andra kommuner.

– Det här är något som konstateras varje år när Avfall Sverige presenterar sin statistik och är anledningen till att vi i Ystad nu beslutat att införa fastigehtsnära insamling av tidningar och förpackningar, säger Emma Nilsson. Det som är så bra med Avfall Sveriges statistikverktyg är att vi kan jämföra oss med och ta efter det som fungerar väl i andra kommuner.

 

Publicerad 2018-10-12