iStock_000003534757XLarge.jpg

Ystad på plats 92 i Lärarförbundets Bästa skolkommun

I Lärarförbundets årliga ranking av ”Bästa skolkommun” placerar sig Ystad på plats 92 – en nedgång med 6 platser jämfört med 2017. Ystad tillhör Sveriges bästa när det gäller lärarnas utbildningsnivå. Även elevernas kunskapsresultat ligger bra till. Däremot släpar Ystad fortfarande efter när det gäller lärartäthet och resurser till undervisningen.

Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av 13 kriterier som fackförbundet har valt ut. Liksom tidigare år är bilden splittrad för Ystad, med flera goda resultat och några sämre.

– Jag är stolt över Ystads höga kunskapsresultat under flera år. De har vi nått genom en bra samverkan mellan lärare, elever, föräldrar och skolledare. Men vi ser också att resurserna är en utmaning. Samtidigt är vi noga med att inte jämföra oss med andra utan istället fokusera på vår egen kvalitet, säger Christer Olofsson, förvaltningschef på Kultur och Utbildning i Ystad.

Ystads styrkor ligger främst på lärarnas utbildningsnivå och faktiska kunskapsresultat som genomsnittliga meritvärden i årskurs nio och andelen elever som är godkända i alla ämnen i årskurs nio. Även andel 20-åringar i befolkningen som har behörighet till högskolan ser bra ut. På punkten lärarlöner har Ystad klättrat 59 platser till plats 179. Däremot är resultaten sämre när det gäller lärartätheten och andelen elever som fullföljde gymnasieutbildningen efter tre år.

Landets fem bästa skolkommuner blev Vellinge på första plats följd av Orust, Vadstena, Båstad och Torsby. Ystad kommer på plats 12 av de 33 skånska kommunerna.

Läs mer om Ystads resultat på Lärarförbundets webbplats

Publicerad 2018-11-09