Ystad står sig väl i arbetet med de globala målen

​Dagens Samhälle presenterar en ranking för kommunernas arbete med de globala målen kopplade till Agenda 2030. I den hamnar Ystad på plats 15 bland totalt 136 småstads- och landsbygdskommuner i Sverige.

Agenda 2030 är en prioriterad fråga såväl nationellt som globalt och kommunerna har en viktig roll i att uppfylla målen mot ett långsiktigt hållbart samhälle.
Ystads kommun rankas som nr 15 i kategorin småstads- och landsbygdskommuner av totalt 136 stycken.

Rankingen bygger på de nyckeltal som tagits fram av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Nyckeltalen är ett femtiotal och rör såväl kommuner som regioner. Nyckeltalen är indelade efter de 17 globala mål som finns i Agenda 2030.

Ystad har bra resultat i ibland annat följande:

  • Valdeltagande
  • Andel trångboddhet i flerbostadshus
  • Vattentäkter med vattenskyddsområde
  • Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram
  • Andel biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd

Pressmeddelande från Dagens samhälle.

Publicerad 2019-05-31