Ystads arbete med klimatanpassning står sig väl

Svenska Miljöinstitutet kartlägger för tredje året i rad kommunernas arbete med klimatanpassning och i årets ranking hamnar Ystad på en 13 plats bland 202 deltagande kommuner.

För att minska risken för negativa konsekvenser av ett förändrat klimat behöver samhället anpassas och i det arbetet fyller kommunerna en central funktion. I Sverige kan vi bland annat förvänta oss högre temperaturer, värmeböljor, mer nederbörd och ökad risk för översvämningar.

- I Ystad har vi ett väl etablerat klimatanpassningsarbete när det gäller stigande havsnivåer och erosion. En mer omfattande klimatanpassningsstrategi kommer att tas fram och kopplas till det pågående arbetet med att aktualisera översiktsplanen, säger Mona Ohlsson Skoog, miljö- klimatstrateg på Ystads kommun.

Rankingen delar upp Sveriges kommuner i stora, medelstora och mindre kommuner och de stora kommunerna har ofta kommit längre i klimatanpassningsarbetet tack vare att de många gånger har mer resurser. Förra året låg Ystads kommun på en elfte plats men i gengäld är poängen högre i årets rankning, 29, 5 jämfört med 28,5 av 33 möjliga.

- Vi står oss väl i konkurrensen och i Skåne är det endast Lomma och Lund som har högre poäng. Jag är väldigt nöjd med våra insatser och vår fina placering tyder på att våra insatser fungerar, säger Stefan Malmberg, ordförande i miljönämnden.

Läs en sammanfattning av rankingresultatet här på Svenska Miljöinstitutet.

Publicerad 2017-06-30