Fyledalen_5-b.jpg

Ystads kommuns miljöpris 2018 går till Krageholms gård

Kommunstyrelsens miljöutskott har utsett Krageholms gård till 2018 års pristagare av Ystads kommuns miljöpris.

Motiveringen är följande: Krageholms gård har ett långvarigt engagemang inom vattenvård, miljöanpassat jordbruk och energiomställning. Gården är en föregångare och pionjär när det gäller att använda nya metoder för att bruka jorden på ett miljövänligt sätt. Sex dammar har anlagts med start 2005, vilket minskar övergödningen i våra vattendrag, men dammarna har också gynnat den biologiska mångfalden i form av ett rikare fågelliv. Gården producerar egen solel genom två solcellstak vilket kan inspirera andra att ställa om till förnybar energi.

– Jordbruksmark omfattar en mycket stor del av Ystads kommun. Det är därför glädjande att i år kunna dela ut priset till Krageholms gård som under lång tid arbetat med miljöförbättrande åtgärder. De kan tjäna som inspiration till andra jordbruksföretag, säger Stefan Malmberg, ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

Priset, som består av ett diplom och en prissumma på 10 000 kr, delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 augusti.

 

Fakta:

  • Ystads kommuns miljöpris syftar till att uppmuntra och stödja insatser som bidrar till effektiv resursanvändning, kretsloppstänkande och ekologiskt hållbar utveckling.
  • Områden som kan premieras kan exempelvis vara utveckling av miljöanpassad teknik, miljöanpassad produktion, naturvårdande insatser, information om miljö- och naturvårdsfrågor, skapande av god stads-/boendemiljö samt insatser för att öka miljömedvetenhet och miljöengagemang i samhället.
Publicerad 2018-07-02, Uppdaterad 2018-07-04