Besök på ett särskilt boende från 1 oktober

Regeringen har nu meddelat att besöksförbudet ska upphöra att gälla den 30 september. Folkhälsomyndigheten har med anledning av detta utformat rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19 pandemin.

Besök på äldreboendeYstads kommun följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkares rekommendationer samt Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boenden för äldre under covid-19-pandemin, för att undvika smittspridning.

Så här gör du

Du som är anhörig eller vän är välkommen att kontakta avdelningens personal för att boka ett besök hos din närstående. Entréer kommer fortsatt vara låsta och personal möter dig och eskorterar dig till din närståendes lägenhet samt från lägenheten då besöket avslutas.

Vi har ett maximalt antal besökare per avdelning, beroende på boendets möjlighet att säkerställa att inte trängsel uppstår.

Personalen kan därför avböja möjligheten till besök en viss dag och tid för att föreslå en annan lämplig tidpunkt. Ett annat alternativ är att besöket sker utomhus – om detta går att genomföra med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att personer som tillhör riskgrupper ska begränsa sina fysiska kontakter.

Anvisningar

För att undvika smittspridning är det mycket viktigt att du som anhörig eller vän tar hänsyn till nedanstående samt följer personalens anvisningar. 

  • Att du stannar hemma vid symtom på covid-19.
  • Att du tvättar händerna med handsprit vid ankomsten till boendet, under besöket samt efter besöket. Handsprit finns i anslutning till entrén. Tvål och vatten samt pappershanddukar finns i den närståendes lägenhet. 
  • Att besöket sker i den närståendes lägenhet eller annan anvisad plats på boendet. Att vara i boendets gemensamma utrymmen är inte tillåtet.
  • Att antalet besökare begränsas till två personer per besök för att garantera att avstånd (1,5 till 2 meter) kan hållas under besöket.

Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott av covid-19.  

 

Tack på förhand!

Publicerad 2020-09-24