Distansundervisning för högstadiet åk 7-9

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om stängning av och distansundervisning för de kommunala högstadierna för att minska smittspridningen av Covid -19.

På grund av ett allvarligt smittläge avseende Covid-19 i Skåne och för att minska risken för smittspridning rekommenderar Smittskydd Skåne en övergång till distansundervisning för högstadiet. Utifrån det har Barn- och utbildningsnämndens ordförande fattat beslut om distansundervisning för årskurserna 7-9. Beslutet gäller 11 januari till och med den 24 januari. Observera att beslutet inte omfattar grundsärskolan.

Vad betyder detta?

Att årskurs 7-9 övergår till distansundervisning innebär att:

  • Norreportskolan och Västerportskolan stänger tillfälligt (årskurs 7-9) från och med måndag den 11 januari.
  • Elever på Norreportskolan och Västerportskolan (årskurs 7-9) från och med måndag den 11 januari får undervisning via distans.
  • Enstaka elever, i särskilda fall efter överenskommelse med rektor, kan undervisas på skolan. Skolan kontaktar berörda.
  • Elever på högstadiet undervisas via distans under en begränsad tid, i första hand fram till och med den 24 januari.
  • Elever erbjuds att komma till skolan måndagen den 11 januari för hämta material, så som läromedel och digitala verktyg. Skolan är öppen mellan 08.00 och 16.00. För att hämta material mellan 16.00 och 19.00 hänvisas du till huvudingången för vidare instruktioner.
  • Y-turen går som vanligt för elever på måndag morgon, och en extratur är insatt så att elever som hämtat material skjutsas hem cirka en timma efter ankomst till skolan.
  • Alla mentorer kommer att ta kontakt med vårdnadshavare via telefon under måndag den 11 januari. De kommer bland annat att diskutera tillgång till internet och fysisk arbetsplats hemma.
  • Lunch kommer att finnas för avhämtning från och med onsdag den 13 januari. Ingen lunch serveras den 11 och 12 januari. Anmäl behov av lunch via länken: https://forms.gle/nCc4j5MZvp3NYJZu8

distansundervisning illustrationFör mer information

Behöver du ta kontakt med skolan och undervisande lärare gör du det lämpligast via Vklass eller via mejl.

ystad.se/distansundervisning finns information om vad distansundervisning innebär.

Sammanfattningsvis kommer undervisningen att ske interaktivt på internet med hjälp av elevernas skol-iPads, Vklass, Google Classroom och andra digitala verktyg. Till stor del kommer eleverna ha sina lektioner enligt det vanliga schemat; ofta kommer lektioner inledas i form av videomöte med läraren. Information och löpande nyheter publiceras via Vklass. 

 

Publicerad 2021-01-08