Fortsatt delvis distansundervisning för årskurs 7-9

Det blir fortsatt delvis distansundervisning för åk 7-9 mellan 17 maj till den 11 juni.

Smittläget i Skåne, som också avspeglas i kommunens utbildningsverksamheter, är oförändrat och ligger på en fortsatt hög nivå. Det finns fortfarande en risk för ökad smittspridning vid full återgång till närundervisning. Under under perioden 17 maj till den 11 juni, dvs resterande delen av vårterminen, fortsätter därför en kombination av när- och distansundervisning genom att två årskurser i taget får närundervisning på plats i skolan.

Norreportskolan

  Vecka 20 Vecka 21 Vecka 22 Vecka 23
Årskurs 7 Närundervisning Närundervisning Distansundervisning Kombination
Årskurs 8 Närundervisning Distansundervisning Närundervisning Kombination
Årskurs 9 Distansundervisning Närundervisning Närundervisning Närundervisning

Västerportskolan

  Vecka 20 Vecka 21 Vecka 22 Vecka 23
Årskurs 7 Närundervisning Distansundervisning Närundervisning Kombination
Årskurs 8 Distansundervisning Närundervisning Distansundervisning Kombination
Årskurs 9 Närundervisning Närundervisning Närundervisning Kombination
Publicerad 2021-05-07, Uppdaterad 2021-05-31