Högst 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har beslutat att ytterligare begränsa det tillåtna antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 500 till 50.

PublikSmittspridningen har nu nått en sådan nivå att Folkhälsomyndigheten bedömer att ytterligare begränsningar är motiverade. Regeringen sänker därför den tillåtna gränsen för antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 500 till 50 personer.

– Detta är nya åtgärder som, tillsammans med de som vi redan har på plats, ytterligare kan bromsa ökningstakten i smittspridningen i samhället. Syftet är att skydda riskgrupperna och att minska belastningen på vården, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Sammanhang som inte berörs av beslutet

Varken skolor, simhallar, bibliotek, företagsevenemang, privata fester och liknande berörs av beslutet. Förbudet gäller inte heller för dig som vistas i större folksamlingar i till exempel kollektivtrafiken, köpcenter, på torg och liknande.

Allmän sammankomst när man får vara högst 50 personer

• sammankomster som är demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
• föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
• sammankomster som hålls för religionsutövning,
• teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk,
• andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentliga tillställningar när man får vara högst 50 personer

• tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
• danstillställningar,
• tivolinöjen och festtåg,
• marknader och mässor,
• andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

 

Publicerad 2020-03-30, Uppdaterad 2020-04-03