Idrott även för högstadie- och gymnasieungdomar

Från och med måndag den 8 februari öppnar kommunens idrottsanläggningar för idrottande även för barn i högstadie- och gymnasieåldern.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade på presskonferensen den 4 februari vikten av att barn och unga kan idrotta, även om de kanske inte återgått fullt till närundervisning i skolan. Nu tillåts även gymnasieungdomar att idrotta.

Kommunens beslut om successiv och försiktig återgång för barn och ungas idrottande har baserats på Ystads höga smittspridning ut ett regionalt perspektiv, samt att Ystads högstadie- och gymnasieungdomar fortfarande undervisas helt eller delvis på distans. Därför har det ansetts vara olämpligt att på fritiden blanda de unga utanför sina ordinarie grupper/klasser.

Ystads smittläge har förbättrats under vecka 4, jämfört med föregående vecka, vilket också möjliggör en snabbare återgång till träning för kommunens ungdomar. 

Återgången, särskilt för gymnasieungdomar, är förvisso en avvägning ur ett smittoriskperspektiv, men ett råd myndigheterna nu går ut med till förmån för barn och ungas långsiktiga fysiska och mentala hälsa.

Läs hela nyheten på föreningssidorna.

Publicerad 2021-02-04