Information som gäller förskola och grundskola

Här hittar du som elev och förälder viktig information som berör förskola och grundskola.


Kultur och Utbildning får in ett stort antal frågor som rör olika konsekvenser av Coronasmittan. Svaren på dessa bearbetas och verifieras, och publiceras därefter här.

Via Vklass får du som elev och förälder besked när det finns nya frågor och svar att ta del av på denna sida.

Folkhälsomyndighetens information till skolor och förskolor.

Figurer i lera som håller bokstäverna F, A och Q

Allmänt

Generella frågor och svar som gäller skolgång , omsorg och närvaro/frånvaro.


Vad gäller inför höstterminen? (riktlinjer, hygien och åtgärder för minskad smittspridning)

Regeringen och Folkhälsomyndigheten bestämmer vad kommunerna behöver göra för att minska smittspridningen av Coronaviruset i förskolor och skolor.

När det gäller städning och hygien kan det till exempel handla om att leksakerna i förskolan torkas av varje dag, att alla måste tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten före måltid, att serveringsbesticken byts ut flera gånger under lunchserveringen, att inte för många elever äter samtidigt, att eleverna får be om bland annat knäckebröd istället för att det står framme samt att skoltoaletterna och kontaktytor (t ex ledstänger) städas oftare.

Regeringen kan ändra de här rekommendationerna efterhand, och då måste skolan följa dem.

 

Inför höstterminen 2020:

Vi fortsätter att följa de åtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderat för att minska smittspridning i förskola och skola. Personal, barn och elever ska vara noga med handhygienen och att hålla avstånd till varandra. 

  • Förskolor, grundskolor och fritidshem är öppna som vanligt och undervisningen kommer att ske på plats. Inga sammanslagningar av förskolor eller grundskolor är planerade efter sommaren. Utgångspunkten är att alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler. För friska barn gäller skolplikten.

  • Måltiderna kommer att serveras på förskolorna och skolorna som vanligt.

  • Information om höstens idrottsundervisning skickas från respektive skola och förskola via Vklass. Idrott och eventuella ombyten kan skifta, beroende på skolans försutsättningar.

  • Vi minimerar ansamlingar av barn, elever, vårdnadshavare eller andra utomstående. Föräldramöten, utvecklingssamtal och andra mötesformer kan komma att påverkas under rådande förhållanden. Information om inställda möten eller anpassade möten skickas från respektive förskola och skola genom Vklass.

  • Enskilda möten mellan förskola/skola och vårdnadshavare genomförs digitalt i möjligaste mån.

  • Förskolan och skolan fortsätter att se över lokalerna för att se till att barn och elever kan hålla avstånd så långt et är möjligt. När det är möjligt och vid behov kommer barn- och elevgrupper att delas och lektioner kan komma att påbörjas och avslutas vid olika tider om det underlättar att barn och elever skingras.

  • Aktiviteter utomhus i den mån det är möjligt.

 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förskolor och grundskolor.

När och hur länge ska man stanna hemma från förskola och skola?

Då riktlinjerna kan komma att ändras eller uppdateras, så hänsvisar vi till Folkhälsomyndighetens riktlinjer för när och hur länge man ska stanna hemma från skola och förskola:

Folkhälsomyndighetens Frågor och svar om covid-19

Barn som har symptom (även lindriga) som till exempel snuva, hosta, feber eller andningssvårigheter ska inte komma till förskolan/skolan. Covid-19 kan i många fall ge mycket lindriga symptom. Till exempel måste man stanna hemma trots att man känner sig pigg och bara är lite snorig.

Vårdnadshavare måste sjukanmäla sina barn, även om symptomen är lindriga.

Barn och elever som går till förskolan och skolan och sedan får symptom under dagen måste gå hem eller bli hämtade. Vårdnadshavaren blir kontaktad av förskolan/skolan och får hämta sitt barn snarast, alternativt att barnet tar sig hem själv med vårdnadshavarens godkännande.

Elever i grundskolan har skolplikt. Det betyder att friska barn som inte har några symptom ska vara i skolan. Detta gäller även om det finns sjuka personer i hushållet, till exempel syskon eller vårdnadshavare: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskola och grundskola undantas från delar av förhållningsreglerna för personer som bor med smittade av covid-19. 

Vårdnadshavare kan inte hålla sina barn hemma bara på grund av oro för smitta.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola.

Vad händer om barnet blir sjukt i förskolan/skolan?

Barn och elever som går till förskolan och skolan och sedan får symptom under dagen måste gå hem eller bli hämtade. Vårdnadshavaren blir kontaktad av förskolan/skolan och får hämta sitt barn snarast, alternativt att barnet tar sig hem själv med vårdnadshavarens godkännande.

Jag är orolig för att mitt barn smittas. Kan jag hålla det hemma?

Elever i grundskolan har skolplikt. Det betyder att friska barn som inte har några symptom ska vara i skolan. Detta gäller även om det finns sjuka personer i hushållet, till exempel syskon eller vårdnadshavare.

Vårdnadshavare kan inte hålla sina barn hemma från grundskolan bara på grund av oro för smitta.

Vad jag kan göra om jag vill veta mer om viruset, känner mig orolig eller behöver prata med någon?
Vad gäller för symptom som kan vara pollenallergi?

På våren märker många av sin pollenallergi. Det är inte lätt att skilja på om snuvan beror på pollen eller om det är en infektion.

Folkhälsomyndighetens uppmaning är att barn, elever och personal med symtom som snuva, hosta, halsont och feber ska stanna hemma från förskola och skola för att minska smittspridning. Om barn och elever ändå kommer till förskolan eller skolan med symtom kontaktar vi vårdnadshavare för att hämta hem barnen. Elever som själv tar sig till skolan kan själv få gå hem om det är ok från vårdnadshavare. Detta gäller fortfarande.

Om ditt barn visar upp symtom som liknar allergi, ge ditt barn allergimedicin och låt barnet vara hemma från förskolan eller skolan. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du som vårdnadshavare bedömer att ditt barns symptom sannolikt beror på allergi kan ditt barn återgå till förskolan och skola.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till ditt barns allergi eller om ditt barn får feber ska barnet stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar. 

Har ditt barn någon annan sjukdom som uppvisar symtom liknande de för covid-19, till exempel hosta, och en läkare har intygat att ditt barn är friskt, kan barnet komma till förskolan eller skolan.

Det är viktigt att du berättar för personalen på förskolan eller skolan att ditt barn har pollenallergi eller annan sjukdom. På så sätt har förskolan och skolan koll på ditt barns hälsa!

Information som du lämnar om ditt barns hälsa är skyddat av sekretess.

Du kan läsa mer på 1177.se och folkhalsomyndigheten.se

Hur pratar jag med mitt barn om Coronaviruset?

På krisinformation.se finns bra information om hur du kan prata om Coronaviruset med ditt barn.

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro.

Varför stänger inte förskolan och skolan i Sverige när det gjorts i andra länder?

I dagsläget anser Folkhälsomyndigheten och regeringen att det är viktigt för både barn och samhälle att förskolan och grundskolan är öppen.

Regeringen är beredd att ta nya beslut längre fram, om det behövs för att ytterligare minska hastigheten på smittspridningen.

För vårdnadshavare

Frågor och svar som gäller arbete, permittering med mera


Får jag följa med mitt barn vid skolstarten och inskolningen?

För att undvika trängsel och folksamling i samband med skolstart och inskolning är det viktigt att följa de instruktioner som respektive skola ger.

Kan jag få barnomsorg för mitt barn om jag är permitterad från mitt arbete?

Vistelsetid vid korttidspermittering på deltid eller heltid:

Barn till vårdnadshavare som tillfälligt behöver gå ner i arbetstid med anledning av virusets spridning har fortsatt rätt till plats. Kultur- och utbildningsförvaltningen i Ystad ser ingen anledning att begränsa tiden till ett bestämt antal timmar, utan schemat anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och förskolan och/eller fritidshemmet.

Vårdnadshavare till förskolebarn ändrar sitt schema i e-tjänsten för förskola.
Vårdnadshavare till fritidshemsbarn ändrar sitt schema i v-klass.

Om det blir personalbrist på en förskola eller ett fritidshem hanteras detta exempelvis med sammanslagningar, enligt rektors rutin.

Detta beslut kan komma att ändras utifrån aktuell situation.

Jag är sjuk/har sjukdomssymptom, men mitt friska barn behöver lämnas/hämtas på förskolan. Hur gör jag?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan, eller lämna barn i förskolans lokaler. Det är viktigt att inte smitta andra.

Så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har några symtom kan de göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet. I familjer eller hushåll där någon är sjuk är det viktigt att vara uppmärksam på symtom.

Vårdnadshavare som är sjuk eller har sjukdomssymtom och som behöver lämna/hämta sitt friska barn, kontaktar förskolan via telefon för att kunna planera lämning och hämtning: i första hand av frisk anhörig och i andra hand utomhus, på säkert avstånd. Som vårdnadshavare med symptom ska du inte gå in i lokalen.

Hur kan jag hjälpa mitt barn att känna sig tryggt på nätet?

Barn och unga är mer aktiva på nätet och sociala medier under Coronapandemin. Många pluggar, spelar spel eller pratar med kompisar via nätet. Det är viktigt att vara trygg på nätet.

Tips på 1177.se – hur du som vårdnadshavare kan hjälpa ditt barn att vara trygg på nätet.

Publicerad 2020-04-03, Uppdaterad 2020-11-16